Propozicije

Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola Srbije 2023.

Dobrodošli na početnu stranu aplikacije Republičkog takmičenja muzičkih i baletskih škola Srbije u organizaciji ZMBŠS.

Ova aplikacija je namenjena za organizaciju i praćenje Rrepubličkog takmičenja muzičkih i baletskih škola u Srbiji.

Na ovoj stranici možete pronaći sve potrebne informacije o takmičenju, uključujući pravila takmičenja, propozicije, informacije o članovima žirija, raspored nastupa i proba, rezultate takmičara i statistiku takmičenja.

Prijave kandidata na takmičenje vrše ovlašćena lica u okviru muzičkih i baletskih škola.

Želimo vam mnogo uspeha na takmičenju!

Propozicije

Solisti

Prva kategorija 1. i 2. razred OMŠ do 5 min.
PROGRAM
 1. S.Кanga: Кraljevski čamac (Royal boat)
 2. Jedna ili više kompozicija po slobodnom izboru
Druga kategorija 3. i 4. razred OMŠ do 8 min.
PROGRAM
 1. M. Granđani: Nokturno
 2. Jedna ili više kompozicija po slobodnom izboru
Treća kategorija 5. i 6. razred OMŠ do 10 min.
PROGRAM
 1. E. Aleksandrova: Navi horo
 2. Jedna ili više kompozicija po slobodnom izboru
 • U svim kategorijama, program se izvodi napamet u celosti.
Prva kategorija 2012 i mlađi do 6 min.
PROGRAM
 1. S. Кanga: Bluz pre spavanja (Bedtime blues)
 2. Jedna ili više kompozicija po slobodnom izboru
Druga kategorija 2010 i mlađi do 10 min.
PROGRAM
 1. S. Mekdonald: Alpski valcer
 2. Jedna ili više kompozicija različitog karaktera po slobodnom izboru
Treća A kategorija 2008 i mlađi (OMŠ) do 13 min.
PROGRAM
 1. F. J. Naderman: Tokata (drugi stav Sonate br. 2)
 2. Jedna ili više kompozicije različitog karaktera po slobodnom izboru
Treća B kategorija 2008 i malđi (SMŠ) do 15 min.
PROGRAM
 1. A. Кabezon: Pavana i varijacije
 2. Jedna ili više kompozicije različitog karaktera po slobodnom izboru
Četvrta kategorija 2006 i mlađi do 18 min.
PROGRAM
 1. E. Pariš Alvars: Romansa u C-duru
 2. Sonata ili sonatina po izboru - prvi stav
 3. Jedna ili više kompozicija različitog karaktera po slobodnom izboru.
Peta kategorija 2004 i mlađi do 22 min.
PROGRAM
 1. Bah/Granđani: Etida br 4
 2. Sonata ili sonatina po izboru - izvodi se u celini
 3. Jedna ili više kompozicija različitog karaktera po slobodnom izboru.
 • U svim kategorijama, program se izvodi napamet u celosti.
 • U disciplini Pedalna harfa nije dozvoljena upotreba renesansne harfe.
Pretkategorija 2012 i mlađi do 6 minuta
PROGRAM
 • Dve kompozicije po slobodnom izboru.
Prva kategorija 2010 i mlađi do 10 min.
PROGRAM
 • Dve kompozicije različitog karaktera po izboru.
Druga kategorija 2008 i mlađi do 14 min.
PROGRAM
 • Dve kompozicije različitog karaktera po izboru.
Treća kategorija 2006 i mlađi do 18 min.
PROGRAM
 1. Dva stava sonate kontrastirajućeg karaktera po izboru.
 2. Komad po izboru.
Četvrta kategorija 2004 i mlađi do 20 min.
PROGRAM
 1. Prvi ili drugi i treći stav koncerta po izboru.
 2. Komad po izboru.
Peta kategorija 2002 i mlađi do 20 min.
PROGRAM
 1. Prvi ili drugi i treći stav koncerta.
 2. Komad po izboru.
 • U svim kategorijama program se izvodi napamet u celosti
 • Solo štim je obavezan u kategorijama 3, 4 i 5.
Pretkategorija 2014 i mlađi do 5 min.
PROGRAM
 1. Obavezna kompozicija - B.Bjelić:„Mačak i miš“
 2. Program po slobodnom izboru
Prva kategorija 2012 i mlađi do 8 min.
PROGRAM
 1. Obavezna kompozicija - B.Bjelić: „Mala igra“
 2. Program po slobodnom izboru
Druga kategorija 2010 i mlađi do 14 min
PROGRAM
 1. Obavezna kompozicija – A.Grote: „Polka-intermeco“
 2. Jedna kompozicija iz perioda do 1800.godine
 3. Jedna originalna kompozicija napisana za harmoniku
 4. Program po slobodnom izboru
Treća kategorija 2008 i mlađi do 17 min.
PROGRAM
 1. Obavezna kompozicija - M.Oginski: „Poloneza“
 2. Jedna kompozicija iz perioda do 1800.godine
 3. Jedna višestavačna kompozicija (izvode se najmanje tri stava) ili tema sa varijacijama (izvode se najmanje tri varijacije) 
 4. Program po slobodnom izboru
Četvrta kategorija 2006 i mlađi do 24 min.
PROGRAM
 1. Obavezna kompozicija - V.Zolotarijov: „Zimsko jutro“ (1.stav iz „Dečije svite“ br.6)
 2. Jedna polifona kompozicija (ili najmanje tri stava barokne svite) iz perioda do 1800.godine
 3. Jedna višestavačna kompozicija (izvode se najmanje tri stava) ili tema sa varijacijama (izvodi se u celini)
 4. Program po slobodnom izboru
Peta kategorija 2004 i mlađi od 20 do 30 min.
PROGRAM

1. R.Bruči: koncertna etida br.1

2. Jedna polifona kompozicija (ili najmanje tri stava barokne svite) iz perioda do 1800. Godine

3. Jedna višestavačna kompozicija (izvode se najmanje tri stava) ili tema sa varijacijama(izvodi se u celini)

4. Program po slobodnom izboru

 • U svim kategorijama, program se izvodi napamet u celosti.
 • U trećoj, četvrtoj i petoj kategoriji, jedna od kompozicija (pod brojem 3 ili 4), mora biti originalna kompozicija napisana za harmoniku.
 • U poslednjoj kategoriji mogu da se takmiče i učenici stariji od naznačenog godišta koji su u svojstvu redovnog učenika srednje muzičke škole u skladu sa zakonskom regulativom.
Pretkategorija 2014 i mlađi do 6 min.
PROGRAM
 1. Jedna ili dve kompozicije po slobodnom izboru
Prva kategorija 2012 i mlađi do 12 min.
PROGRAM
 1. D. Poper : Etida br. 143 ( iz zbirke L. Marderovski“ Časovi sviranja violončela“)
 2. Dva stava barokne sonate ili sonatina ili sonata 1. ili 2. i 3. stav ili кončertino, koncert 1. ili 2. i 3.stav ili тema sa varijacijama
 3. Kompozicija po slobodnom izboru
Druga kategorija 2010 i mlađi do 15 min.
PROGRAM
 1. S.Li: Etida br. 197 , (iz zbirke L.Marderovski“ Časovi sviranja violončela“)
 2. Dva stava barokne sonate ili sonata po izboru 1. ili 2. i 3. stav ili končertino,koncert 1. ili 2. i 3. stav ili tema sa varijacijama ili sonatina po izboru dva stava 
 3. Kompozicija po slobodnom izboru
Treća A kategorija 2008 i mlađi do 20 min.
PROGRAM
 1. S. Li: Etida br. 232 (iz zbirke L. Marderovski “ Časovi sviranja violončela“)  
 2. Dva stava barokne sonate ili sonatina ili sonata 1. ili 2.i 3. stav ili končertino, koncert 1. ili 2. i 3. stav ili tema sa varijacijama
 3. Kompozicija po slobodnom izboru
Treća B kategorija 2008 i mađi do 22 min.
PROGRAM
 1. D. Poper: Etida br. 6. op. 73 
 2. Dva stava barokne sonate ili sonata 1. ili 2. i 3.stav ili končertino, koncert 1. ili 2. i 3.stav ili tema sa varijacijama
 3. Kompozicija po slobodnom izboru
Četvrta kategorija 2006 i mlađi do 30 min.
PROGRAM
 1. D. Poper: Etida br.2. op. 73 
 2. J. S. Bah: jedan stav iz I, II ili III svite za solo violončelo,
 3. Končertino, koncert u celosti ili deljeno 1. ili 2. i 3. stav (u zavisnosti od trajanja) ili pretklasična sonata 1. ili 2. i 3. stav (osim više stavačnih Francoeur i slično gde se sviraju dva kontrasna stava) ili barokna sonata dva kontrasna stava ili tema sa varijacijama
 4. Kompozicija po izboru
Peta kategorija 2004 i mlađi do 40 min.
PROGRAM
 1. Kapris ili etida sledećih autora: A.Franchomme, Pjati, Dipor, Docauer, Poper, Servais i sl.
 2. J.S Bah: jedan stav iz bilo koje svite za solo violončelo
 3. Koncert 1. ili 2. i 3. stav ili tema sa varijacijama
 4. Kompozicija po izboru
 5. Delo domaćeg autora ili kompozicija napisana u 20. ili 21. veku, koja po stilu odgovara modernom stvaralaštvu
 • U svim kategorijama, program se izvodi napamet u celosti.
 • U poslednjoj kategoriji mogu da se takmiče i učenici stariji od naznačenog godišta koji su u svojstvu redovnog učenika srednje muzičke Škole u skladu sa zakonskom regulativom.
Pretkategorija 2014 i mlađi do 8 min.
PROGRAM
 1. Narodna ukrajinska pesma (obr. Čajkovskog): Svadbeni ples - Žuravelj
 2. Koncert/Končertino I ili II i III stav ili dva komada različitog karaktera
Prva kategorija 2012 i mlađi do 12 min.
PROGRAM
 1. D. Kabalevski: Galop
 2. Koncert I ili II i III stav
 3. Komad po slobodnom izboru 
Druga kategorija 2010 i mlađi do 18 min.
PROGRAM
 1. A. Janšinov: Etida varijacija br.62 (Izbor etida - prva sveska)
 2. Koncert I ili II i III stav
 3. Komad po slobodnom izboru
Treća A kategorija 2008 i mlađi do 20 min.
PROGRAM
 1. J. F. Mazas: Etida br. 3, op.36 (prva sveska)
 2. Koncert I ili II i III stav
 3. Komad po slobodnom izboru
Treća B kategorija 2008 i mlađi do 22 min.
PROGRAM
 1. J. F. Mazas: Etida br.30, op.36 (prva sveska)
 2. Dva stava barokne sonate ili fantazije (bez repeticija)
 3. Koncert I ili II i III stav
 4. Komad po slobodnom izboru


Četvrta kategorija 2006 i mlađi do 30 min.
PROGRAM
 1. J. F. Mazas: Etida br.47, op.36 (druga sveska)
 2. Koncert I ili II i III stav
 3. Komad po slobodnom izboru
 4. Kompozicija po slobodnom izboru XX vek
Peta kategorija 2004 i mlađi do 35 min
PROGRAM
 1. Ž. P. Rod: Kapris br.2
 2. J. S. Bah: Jedan stav iz solo sonate ili partite
 3. Koncert I ili II i III stav
 4. Komad po slobodnom izboru
 • U svim kategorijama, program se izvodi napamet u celosti.
Pretkategorija 2014 i mlađi do 5 min.
PROGRAM
 1. M. Karkasi: Andantino mosso a-mol
 2. Jedna ili više kompozicija, po izboru
Prva kategorija 2012 i mlađi do 5 min.
PROGRAM
 1. Julio S. Sagreras: Lekcija Br. 75
 2. Jedna ili više kompozicija, po izboru
Druga kategorija 2010 i mlađi od 4 do 8 min.
PROGRAM
 1. Julio S. Sagreras: Lekcija br. 8
 2. Jedna ili više kompozicija različitog karaktera, po izboru 
Treća kategorija 2008 i mlađi od 6 do 12 min.
PROGRAM
 1. Julio S. Sagreras: Lekcija br. 18
 2. Jedna ili više kompozicija različitog karaktera, po izboru 
Četvrta kategorija 2006 i mlađi od 10 do 15 min.
PROGRAM
 1. Julio S. Sagreras: Lekcija br. 24
 2. Jedna ili više kompozicija različitog karaktera, po izboru 
Peta kategorija 2004 i mlađi od 15 do 20 min.
PROGRAM
 1. Julio S. Sagreras: Lekcija Br. 33
 2. Jedna ili više kompozicija različitog karaktera, po izboru 
 • U svim kategorijama, program se izvodi napamet u celosti.
Prva kategorija 2012 i mlađi do 7 min.
PROGRAM
 • Dve kompozicije po slobodnom izboru 
Druga kategorija 2010 i mlađi do 10 min.
PROGRAM
 1. Bagirov: Romansa
 2. Prvi stav koncerta (izuzev Telemanovog koncerta u G-duru gde može i II stav) po slobodnom izboru
Treća kategorija 2008 i mlađi do 15 min.
PROGRAM
 1. J.Hase: Bure i Menuet
 2. Kompozicija po slobodnom izboru
 3. Koncert I ili II i III stav
Četvrta kategorija 2006 i mlađi do 20 min.
PROGRAM
 1. Mendelson: Pesma bez reči
 2. Kompozicija po slobodnom izboru
 3. Koncert I ili II i III stav 
Peta kategorija 2004 i mlađi do 30 min.
PROGRAM
 1. Preludijum iz bilo koje svite za solo violu (u originalu za violončelo)
 2. Kompozicija pisana u XX ili XXI veka
 3. Kompozicija po slobodno izboru
 4. Koncert I ili II i III stav 
 • U svim kategorijama program se izvodi napamet u celosti 
 • Ukoliko koncert ima kadencu, ona je obavezna
Prva kategorija 2012 i mlađi do 7 min.
PROGRAM
 1. C. Gluck: Pavana
 2. Dve kompozicije različitog karaktera, po izboru
Druga kategorija 2010 i mlađi do 10 min.
PROGRAM
 1. F. Thome: Alsacienne
 2. Velika forma
 3. Jedna kompozicija, po izboru
Treća kategorija 2008 i mlađi do 15 min.
PROGRAM
 1. E. Viecca: Melodia
 2. Velika forma
 3. Dve kompozicije različitog karaktera, po izboru
Četvrta kategorija 2006 i mlađi do 20 min.
PROGRAM
 1. W. Popp: Humoreska op. 471 br. 4
 2. Velika forma
 3. Dve kompozicije različitog karaktera, po izboru
Peta kategorija 2004 i mlađi do 30 min.
PROGRAM
 1. N. Romano: In mezzo ai fiori
 2. Velika forma
 3. Dve kompozicije različitog karaktera, po izboru
 • U svim kategorijama, program se izvodi napamet u celosti.
 • Pod velikom formom se podrazumeva:
 1. I stav koncerta
 2. II i III stav koncerta
 3. koncertino (za OMŠ)
 4. sonata (dva stava)
 5. sonatina (za OMŠ)
 6. ciklična forma (najmanje dva stava)
Prva kategorija 2012 i mlađi do 7 min.
PROGRAM
 1. Narodna: Nebo je tako vedro (kl. izvod Milan Pridraški)
 2. Dve kompozicije različitog karaktera, po izboru
Druga kategorija 2010 i mlađi do 10 min.
PROGRAM
 1. Sava Vukosavljev: Vojvođansko kolo br. 1 (kl. izvod Vojislav Temunović)
 2. Velika forma
 3. Jedna kompozicija, po izboru 
Treća kategorija 2008 i mlađi do 15 min.
PROGRAM
 1. Narodna: Koncertni friš
 2. Velika forma
 3. Dve kompozicije različitog karaktera, po izboru
Četvrta kategorija 2006 i mlađi do 20 min.
PROGRAM
 1. Dve gitare (zapis i kl. izvod Milan Pridraški)
 2. Velika forma
 3. Dve kompozicije različitog karaktera, po izboru
Peta kategorija 2004 i mlađi do 30 min.
PROGRAM
 1. Narodna: Pašona kolo (kl. izvod Vojislav Temunović)
 2. Velika forma
 3. Dve kompozicije različitog karaktera, po izboru
 • U svim kategorijama, program se izvodi napamet u celosti.
 • Pod velikom formom se podrazumeva:
 1. I stav koncerta
 2. II i III stav koncerta
 3. koncertino (za OMŠ)
 4. sonata (dva stava)
 5. sonatina (za OMŠ)
 6. ciklična forma (najmanje dva stava)
Prva kategorija 2012 i mlađi do 7 min.
PROGRAM
 1. Narodna: Slavujev poj (kl. izvod Vojislav Temunović)
 2. Dve kompozicije različitog karaktera, po izboru
Druga kategorija 2010 i mlađi do 10 min.
PROGRAM
 1. Narodna: Plavi jorgovan (obrada Milan Pridraški)
 2. Velika forma
 3. Jedna kompozicija, po izboru
Treća kategorija 2008 i mlađi do 15 min.
PROGRAM
 1. Narodna: Momačko kolo (po sviranju Pere Tumbas haje, kl. izvod Vojislav Temunović)
 2. Velika forma
 3. Dve kompozicije različitog karaktera, po izboru
Četvrta kategorija 2006 i mlađi do 20 min.
PROGRAM
 1. Narodna: Rumunske igre – potpuri (kl. izvod Vojislav Temunović)
 2. Velika forma
 3. Dve kompozicije različitog karaktera, po izboru
Peta kategorija 2004 i mlađi do 30 min.
PROGRAM
 1. Narodna: Sašino kolo (kl. izvod Vojislav Temunović)
 2. Velika forma
 3. Dve kompozicije različitog karaktera, po izboru
 • U svim kategorijama, program se izvodi napamet u celosti.
 • Pod velikom formom se podrazumeva:
 1. I stav koncerta
 2. II i III stav koncerta
 3. koncertino (za OMŠ)
 4. sonata (dva stava)
 5. sonatina (za OMŠ)
 6. ciklična forma (najmanje dva stava)

Džez

Prva kategorija Svi razredi SMŠ do 5 min. po kompoziciji, ukupno do 15 min.
PROGRAM
 • Bluz forma - obavezna kompozicija
 • Dva džez standarda po izboru različitog karaktera i tempa: Brodway Jazz standards, Latin style, (bossa nova,samba), Jazz ballad, Funk style, Rhythm changes, Modal Jazz, Odd meters 3/4, 5/4
 • Mali ansambli – sastav po slobodnom izboru, sastav ansambla: 3 – 12 članova instrumentalni i vokalno instrumentalni
Prva kategorija 1. i 2. razred SMŠ do 5 min. po kompoziciji, ukupno do 15 min. ukupno
PROGRAM
 • Dva džez standarda po izboru različitog karaktera i tempa:

Brodway Jazz standards , Latin style,(bossa nova,samba), Jazz ballad, Funk style, Rhythm changes, Modal Jazz, Odd meters 3/4, 5/4)

Druga kategorija 3. i 4. razred SMŠ do 5 min. po kompoziciji, ukupno do 15 min. ukupno
PROGRAM
 • Dva džez standarda po izboru različitog karaktera i tempa:

Brodway Jazz standards, Latin style,(bossa nova,samba), Jazz ballad, Funk style, Rhythm changes, Modal Jazz, Odd meters 3/4, 5/4)

 • Duo - sastav dua po slobodnom izboru-instrumentalni i vokalno instrumentalni.

Veliki ansambli

Prva A kategorija Hor OMŠ – dečiji hor do 32 pevača do 10 min.
PROGRAM

Tri kompozicije po slobodnom izboru

Prva B kategorija Hor OMŠ – dečiji hor od 32 do 65 pevača do 10 min.
PROGRAM

Tri kompozicije po slobodnom izboru

Druga A kategorija Hor SMŠ – kamerni ženski hor od 16 do 32 pevača do 15 min.
PROGRAM

Tri kompozicije po slobodnom izboru

Druga B kategorija Hor SMŠ – ženski hor od 32 do 65 pevača od 15 do 20 min.
PROGRAM

Tri kompozicije po slobodnom izboru

Druga C kategorija Hor SMŠ – kamerni mešoviti hor od 16 do 32 pevača do 15 min.
PROGRAM

Tri kompozicije po slobodnom izboru

Druga D kategorija Hor SMŠ – kamerni mešoviti hor od 32 do 65 pevača od 15 do 20 min.
PROGRAM

Tri kompozicije po slobodnom izboru

 • Potkategorije su određene u skladu sa Pravilnikom takmičenja, u zavisnosti od sastava hora.
 • U prvoj kategoriji, dve kompozicije mogu biti uz instrumentalnu pratnju (hor može pratiti učenik ili nastavnik škole). Ostale kompozicije se izvode “a cappella”.
 • U prvoj kategoriji, najmanje jedna kompozicija mora biti troglasna, a ostale mogu biti dvoglasne.
 • U drugoj kategoriji, ženski horovi moraju biti najmanje troglasni, a mešoviti moraju biti četvoroglasni.
 • Jedna kompozicija u drugoj kategoriji može biti izvedena uz instrumentalnu pratnju (hor prati učenik škole). Ostale kompozicije se izvode “a cappella”.
 • Ako postoji, solista mora biti učenik škole za koju hor zastupa.
 • Početna intonacija u kompozicijama može biti promenjena, o čemu se mora obavestiti žiri pre nastupa hora.
 • Redosled izvođenja kompozicija se može menjati u odnosu na prijavljeni bez najave žiriju takmičenja.
 • Kopije partitura (kompozicija i instrumentalne pratnje) moraju se dostaviti žiriju takmičenja.

Kamerni ansambli

Pretkategorija 1. i 2. razred OMŠ do 4 min.
PROGRAM
 • Dve ili više kompozicija po slobodnom izboru, za 2 klavira ili klavir četvororučno.
Prva kategorija 3. i 4. razred OMŠ do 6 min.
PROGRAM
 • Dve ili više kompozicija po slobodnom izboru, za 2 klavira ili klavir četvororučno.
Druga kategorija 5. i 6. razred OMŠ do 10 min.
PROGRAM
 • Dve ili više kompozicija po slobodnom izboru, za 2 klavira ili klavir četvororučno.
Treća kategorija 1. i 2. razred SMŠ do 12 min.
PROGRAM

Dve ili više kompozicija iz različitih stilskih epoha po izboru, za 2 klavira ili klavir četvororučno:

 1. Jedna kompozicija originalno pisana za klavirski duo
 2. Jedna ili više kompozicija, po izboru (dozvoljene su obrade i transkripcije)
Četvrta kategorija 3. i 4. razred SMŠ do 16 min.
PROGRAM

Kompozicije iz različitih stilskih epoha:

 1. Najmanje jedna kompozicija pisana za dva klavira
 2. Najmanje jedna kompozicija pisana za klavir četvororučno
 • Takmičari se prema razredu koji pohađaju dele na sledeće kategorije:
 1. Pretkategorija – učenici 1. I 2. razreda omš
 2. I kategorija – učenici 3. I 4. razreda omš
 3. II kategorija – učenici 5. I 6. razreda omš
 4. III kategorija – učenici 1. I 2. razreda smš
 5. IV kategorija – učenici 3. I 4. razazreda smš


 • U svim kategorijama podrazumevaju se kompozicije pisane ili obrađene za dva klavira ili klavir četvororučno.
 • U četvrtoj kategoriji bar jedna kompozicija mora biti originalno napisana za klavirski

duo, u nekom od ponuđenih oblika:

 1. sonatni oblik (stav sonate ili končertino), ili
 2. stav svite, ili
 3. rondo, ili
 4. varijacije, ili
 5. fantazija.
 • Ostale kompozicije mogu biti obrade ili transkripcije.
Prva kategorija Prvi ciklus OMŠ od 4 do 6 min.
PROGRAM
 • Dve ili više kompozicija različitog karaktera.
Druga kategorija Drugi ciklus OMŠ od 6 do 10 min.
PROGRAM
 • Dve ili više kompozicija različitog karaktera.
Treća kategorija 1. i 2. razred SMŠ od 10 do 15 min.
PROGRAM
 • Dve ili više kompozicija različitih stilskih epoha.
Četvrta kategorija 3. i 4. razred SMŠ od 15 do 20 min.
PROGRAM
 • Dve ili više kompozicija različitih stilskih epoha.

1.U disciplini KAMERNI DUO takmičari se dele na sledeće grupe:

 • DUO SA KLAVIROM (gudački, duvački i ostali instrumenti sa klavirom)
 • KOMBINOVANI DUO (dva instrumenta – ista ili različita)
 • VOKALNO, VOKALNO-INSTRUMENTALNI DUO (dva glasa “a cappella” ili glas i instrument, pod pojmom vokalni se podrazumevaju učenici solo pevanja u muzičkim školama)


2. Svaka od grupa deli se na sledeće kategorije prema ciklusu (OMŠ), tj. razredu (SMŠ) školovanja:

 • I kategorija – učenici 1. do 3. razreda šestogodišnje OMŠ, ili 1. i 2. razreda četvorogodišnje OMŠ
 • II kategorija – učenici 4. do 6. razreda šestogodišnje OMŠ, ili 3. i 4. razreda četvorogodišnje OMŠ
 • III kategorija – učenici 1. i 2. razreda SMŠ
 • IV kategorija – učenici 3. i 4. razreda SMŠ
 • Kategoriju određuje najviši razred koji pohađaju takmičari u sastavu dua.


3. Preporučuje se izvođenje originalnih kompozicija pisanih za kamerni sastav. Dozvoljeno je izvođenje transkripcija. Nije dozvoljeno izvođenje filmske muzike, popularne muzike, narodne muzike, kao ni transkripcije koncerata i operskih arija.

Prva kategorija Prvi ciklus OMŠ od 4 do 6 min.
PROGRAM
 • Dve ili više kompozicija različitog karaktera.
Druga kategorija Drugi ciklus OMŠ od 6 do 10 min.
PROGRAM
 • Dve ili više kompozicija različitog karaktera.
Treća kategorija 1. i 2. razred SMŠ od 10 do 14 min.
PROGRAM
 • Dve ili više kompozicija različitih stilskih epoha.
Četvrta kategorija 3. i 4. razred SMŠ od 14 do 18 min.
PROGRAM
 • Dve ili više kompozicija različitih stilskih epoha.

1.U disciplini KAMERNI DUO takmičari se dele na sledeće grupe:

 • DUO SA KLAVIROM (gudački, duvački i ostali instrumenti sa klavirom)
 • KOMBINOVANI DUO (dva instrumenta – ista ili različita)
 • VOKALNO, VOKALNO-INSTRUMENTALNI DUO (dva glasa “a cappella” ili glas i instrument, pod pojmom vokalni se podrazumevaju učenici solo pevanja u muzičkim školama)


2. Svaka od grupa deli se na sledeće kategorije prema ciklusu (OMŠ), tj. razredu (SMŠ) školovanja:

 • I kategorija – učenici 1. do 3. razreda šestogodišnje OMŠ, ili 1. i 2. razreda četvorogodišnje OMŠ
 • II kategorija – učenici 4. do 6. razreda šestogodišnje OMŠ, ili 3. i 4. razreda četvorogodišnje OMŠ
 • III kategorija – učenici 1. i 2. razreda SMŠ
 • IV kategorija – učenici 3. i 4. razreda SMŠ
 • Kategoriju određuje najviši razred koji pohađaju takmičari u sastavu dua.


3. Preporučuje se izvođenje originalnih kompozicija pisanih za kamerni sastav. Dozvoljeno je izvođenje transkripcija. Nije dozvoljeno izvođenje filmske muzike, popularne muzike, narodne muzike, kao ni transkripcije koncerata i operskih arija.

Prva kategorija Prvi ciklus OMŠ od 3 do 5 min.
PROGRAM
 • Dve ili više kompozicija različitog karaktera.
Druga kategorija Drugi ciklus OMŠ od 5 do 8 min.
PROGRAM
 • Dve ili više kompozicija različitog karaktera.
Treća kategorija 1. i 2. razred SMŠ od 8 do 10 min.
PROGRAM
 • Dve ili više kompozicija različitih stilskih epoha.
Četvrta kategorija 3. i 4. razred SMŠ od 10 do 14 min.
PROGRAM
 • Dve ili više kompozicija različitih stilskih epoha.

1.U disciplini KAMERNI DUO takmičari se dele na sledeće grupe:

 • DUO SA KLAVIROM (gudački, duvački i ostali instrumenti sa klavirom)
 • KOMBINOVANI DUO (dva instrumenta – ista ili različita)
 • VOKALNO, VOKALNO-INSTRUMENTALNI DUO (dva glasa “a cappella” ili glas i instrument, pod pojmom vokalni se podrazumevaju učenici solo pevanja u muzičkim školama)


2. Svaka od grupa deli se na sledeće kategorije prema ciklusu (OMŠ), tj. razredu (SMŠ) školovanja:

 • I kategorija – učenici 1. do 3. razreda šestogodišnje OMŠ, ili 1. i 2. razreda četvorogodišnje OMŠ
 • II kategorija – učenici 4. do 6. razreda šestogodišnje OMŠ, ili 3. i 4. razreda četvorogodišnje OMŠ
 • III kategorija – učenici 1. i 2. razreda SMŠ
 • IV kategorija – učenici 3. i 4. razreda SMŠ
 • Kategoriju određuje najviši razred koji pohađaju takmičari u sastavu dua.


3. Preporučuje se izvođenje originalnih kompozicija pisanih za kamerni sastav. Dozvoljeno je izvođenje transkripcija. Nije dozvoljeno izvođenje filmske muzike, popularne muzike, narodne muzike, kao ni transkripcije koncerata i operskih arija.

Baletske škole

Prva A kategorija 3. razred OBŠ
PROGRAM
 1. Varijacija po izboru nastavnika sastavljena od elemenata iz programa 3. i 4. razreda, ili neka od varijacija predviđenih za sledeću višu kategoriju (I-B).
 2. Krcko Oraščić – pas de trios
Prva B kategorija 4. razred OBŠ
PROGRAM

PRVI KRUG 1) 

Devojčice

 • Obavezna varijacija: sastavljena od elemenata iz programa za 4. razred.

Dečaci

 • Obavezna varijacija: Krcko Oraščić – pas de trios 

DRUGI KRUG 1) 

Devojčice

Jedna od navedenih varijacija iz repertoara klasičnog baleta po izboru nastavnika:

 • Krcko Oraščić, varijacije
 • Silvija, picikato
 • Konjić Grbonjić, varijacija Zvezdice
 • Mazurka, varijacija
 • Vila lutaka
 • Kopelija
 • Don Kihot, varijacija Amor
 • Paviljon Armida, varijacija
 • Arlekinada (kompozitor R. Drigo, koreograf M. Petipa)
 • Vestalka, varijacija iz baleta Vestalka (kompozitor L. Minkus, koreografija M. Petipa)
 • Perle (duo) iz baleta Konjić Grbonjić (Č. Punji, A. Gorski)
 • Leptiri (duo), (kompozitor L. Minkus, koreografija M. Petipa)
 • Jedna od varijacija predviđenih za II kategoriju po izboru nastavnika.

Dečaci

 Varijacija sastavljena od elemenata za 4. razred ili jedna od varijacija za II kategoriju, po izboru nastavnika:

 • Korsar – pas de trois, muška varijacija
 • Pahita – pas de trois, muška varijacija
 • Plava ptica – dečaci, muška varijacija

Ukoliko se izvodi ceo pas de trios iz Krcka Oraščića, računa se kao dve varijacije i izvodi se u drugom krugu.

Druga kategorija 1. razred SBŠ
PROGRAM

PRVI KRUG 2)

 • Jedna od navedenih varijacija iz repertoara klasičnog baleta po izboru nastavnika.

DRUGI KRUG 2)

 • Jedna od navedenih varijacija iz repertoara klasičnog baleta po izboru nastavnika.

DEVOJČICE

 • Paviljon Armide, varijacija
 • Plava ptica, varijacija
 • Korsar, varijacija
 • Vila lutaka, varijacija
 • Kopelija, varijacija
 • Don Kihot, varijacija Amor
 • Uspavana lepotica, sve varijacije iz prologa i Srebro
 • Rajmonda, varijacija
 • Pahita, varijacija
 • Talisman, varijacija
 • Bajadera, pas de trios
 • Žizela, pas de deux
 • Uzaludna predostrožnost, varijacija
 • Jedna od varijacija predviđenih za višu kategoriju po izboru nastavnika

DEČACI

 • Krcko Oraščić, varijacija pas de trois
 • Uzaludna predostrožnost, varijacija
 • Plava ptica, varijacija
 • Žizela – seljački pas de deux iz prvog čina, varijacija
 • Jedna od varijacija predviđenih za višu kategoriju po izboru nastavnika
Treća kategorija 2. razred SBŠ
PROGRAM

PRVI KRUG 3) 

 • Dve varijacije ili pas de deux iz repertoara klasičnog baleta po izboru nastavnika 

DRUGI KRUG 3) 

 • Jedna od navedenih varijacija iz repertoara klasičnog baleta
Četvrta A kategorija 3. razred SBŠ
PROGRAM

PRVI KRUG 4) 

 • Dve varijacije ili pas de deux iz repertoara klasičnog baleta po izboru nastavnika 

DRUGI KRUG 4) 

 • Jedna varijacija, pas de deux ili pas de trois iz repertoara klasičnog baleta, po izboru nastavnika
 • Jedna savremena ili neoklasična numera po izboru nastavnika
Četvrta B kategorija 4. razred SBŠ
PROGRAM

PRVI KRUG 4) 

 • Dve varijacije ili pas de deux iz repertoara klasičnog baleta po izboru nastavnika 

DRUGI KRUG 4) 

 • Jedna varijacija, pas de deux ili pas de trois iz repertoara klasičnog baleta, po izboru nastavnika
 • Jedna savremena ili neoklasična numera po izboru nastavnika


PROGRAM

Varijacije, pas de deux i pas de trois iz sledećih baleta: Don Kihot, Korsar, Bajadera, Plamen Pariza, Krcko Oraščić, Labudovo jezero, Pahita, Žizela, Bahčisarajska fontana, Uspavana lepotica, Romeo i Julija, Rajmonda, Festival cveća u Đencanu, Grand pas classique (Ober), Čajkovski pas de deux (Balanšin), Venecijanski karneval, Esmeralda, Kopelija, Napoli, Silfide, Šopenijana, Kći faraona, La vivandiere, Valpurgijska noć (varijacija Bašante, kompozitor Š. Guno, koreografija l. Lavrovski), Suite en blanc (varijacija „flauta“, kompozitor E. Lalo, koreografija S.Lifar), Konjić grbonjić (muška varijacija)

 • Varijacija se izvodi u trikou na bretele i, u zavisnosti od varijacije, kratkoj suknjici maksimalne dužine do pola butine, koketki ili suknji do kolena, boja po izboru nastavnika, bez ukrasa (u kosi i na kostimu), a crnom donjem trikou, bele soknice (dokolenice), bele patike i beloj majci na kratke rukave za učenike. 2) Prva varijacija se izvodi kao u napomeni 1), boja suknjice po izboru nastavnika. 3) Prva varijacija se izvodi kao u napomeni 2), moguće izvoditi u koketki ili suknji do kolena. Izbor varijacija iz repertoara klasičnog baleta je isti kao za drugu (II) ili višu kategoriju, po izboru pedagoga. Savremena ili neoklasična numera je u trajanju do 3 minuta, ako je solo, a ako je duet ili grupna (maksimalno 4 izvođača), do 5 minuta. U grupnoj numeri mora biti minimalno tri takmičara. 4) Prva varijacija se izvodi kao u napomeni 3). Savremena ili neoklasična numera je u trajanju do 3 minuta, ako je solo, a ako je duet ili grupna (maksimalno 4 izvođača), do 5 minuta. U grupnoj numeri može biti najviše jedan učesnik koji nije takmičar. Ukoliko takmičar u prvom krugu izvodi pas de deux ili pas de trois, u drugom krugu prikazuje jednu klasičnu varijaciju.
 • IA kategorija - Varijacija se izvodi u trikou na bratele i kratkoj suknjici maksimalne dužine do pola butine u pastelnim bojama, bez ukrasa (u kosi i na kostimu), a crnom donjem trikou, bele soknice (dokolenice), bele patike i beloj majci na kratke rukave za učenike.
 • IB kategorija - Varijacija se izvodi u trikou na bratele i kratkoj suknjici maksimalne dužine do pola butine, boja po izboru nastavnika, bez ukrasa (u kosi i na kostimu), a crnom donjem trikou, bele soknice (dokolenice), bele patike i beloj majici na kratke rukave za učenike. II varijacija za IB kategoriju izvodi se u kostimu
 • Napomene za sve kategorije:
 • Takmičari moraju biti redovni ili vanredni učenici osnovne ili srednje baletske škole i ne stariji od 26 godina u kalendarskoj godini održavanja takmičenja.
 • Za takmičare koji su u statusu vanrednog učenika, u prijavi za takmičenje i najavi na samom takmičenju navodi se ime i prezime takmičara, škola u koju su upisani, kategorija, program, bez navođenja imena pedagoga (uvežbača).
 • Dozvoljeno izvođenje pas de deux, pas de trois i dueta ili grupne numere savremene igre gde takmičari nisu u istoj takmičarskoj kategoriji.
 • Partneri u pas de deux, pas de trois (maksimalno jedan) ili savremenom duetu ne moraju biti takmičari.
 • Tempo varijacije se koriguje u granicama koje su prihvatljive.
 • Žiri je obavezan da nakon izvodjenja varijacije (tj. nastupa takmičara) uputi zvaničnu belešku o uočenoj nepravilnosti (odnosno nepoštovanju propozicija) i samim tim takmičar ne može osvojiti neku od nagrada


Druga kategorija 1. razred SBŠ
PROGRAM
 • Obavezna solo numera, sastavljena od elemenata predviđenih za 1. razred u trajanju do 1.30 minuta (koreograf Jovana Rakić Kiselčić, muzika Origamibiro: Tinder)
 • Solo (u trajanju do 3 minuta) ili duet (može biti jedan ili oba takmičara, u trajanju do 5 minuta), po izboru nastavnika
Treća kategorija 2. razred SBŠ
PROGRAM
 • Obavezna solo numera, sastavljena od elemenata predviđenih za 2. razred u trajanju do 1.30 minuta (koreograf Dejana Budiška, muzika Filip Glas)
 • Solo (u trajanju do 3 minuta) ili duet (može biti jedan ili oba takmičara, u trajanju do 5 minuta), po izboru nastavnika.
Četvrta A kategorija 3. razred SBŠ
PROGRAM
 • Obavezna solo numera, sastavljena od elemenata predviđenih za 3. razred u trajanju do 1.30 minuta (koreograf Tomek Pomersbach, muzika Bjork: Pagan poetry)
 • Solo (u trajanju do 3 minuta) ili duet (može biti jedan ili oba takmičara u trajanju do 5 minuta), po izboru nastavnika.
 • Solo (u trajanju do 3 minuta), duet (može biti jedan ili oba takmičara) ili grupna numera do 4 izvođača gde može biti maksimalno jedan učesnik koji se ne takmiči (obe u trajanju do 5 minuta), po izboru nastavnika.
Četvrta B kategorija 4. razred SBŠ
PROGRAM
 • Obavezna solo numera, sastavljena od elemenata predviđenih za 4. razred u trajanju do 1.30 minuta. (koreograf Dunja Jocić, muzika Underworld: Blueski, takmičar u okviru obavezne solo numere ima zadatak da izvede improvizaciju poslednjih 16 sekundi)
 • Solo (u trajanju do 3 minuta) ili duet (može biti jedan ili oba takmičara u trajanja do 5 minuta), po izboru nastavnika.
 • Solo (u trajanju do 3 minuta), duet (može biti jedan ili oba takmičara) ili grupna numera do 4 izvođača gde može biti maksimalno jedan učesnik koji se ne takmiči (obe u trajanju do 5 minuta), po izboru nastavnika.
 • Takmičari moraju biti redovni ili vanredni učenici osnovne ili srednje baletske škole i ne mogu biti stariji od 26 godina u kalendarskoj godini održavanja takmičenja.
 • Dozvoljeno je izvođenje dueta ili grupne numere gde takmičari nisu u istoj takmičarskoj kategoriji. Partneri u duetu ne moraju biti takmičari. dozvoljen je izlazak na scenu samo jednog ne takmičara.
 • Odeća za izvedbu obavezne solo koreografije: uska crna majica sa kratkim rukavima, crne helanke ili uža trenerica/pantalone. obuća (bosi ili crne sokne) zavisi od koreografije: 1. razred (druga kategorija) - crne sokne, 2.razred (treća kategorija) – crne sokne, 3. razred (četvrta a kategorija) – bosi, 4.razred (četvrta b kategorija) – crne sokne.
 • Za slobodne numere treba da se poštuju zahtevi koreografa (kostim, muzika, itd)
 • Žiriju dostaviti Nastavni plan i program za sve kategorije kao i originalni DVD snimak obaveznih varijacija.
 • Na takmičenju može da bude samo jedan snimak za obaveznu solo koreografiju za svaku kategoriju
 • U svim kategorijama svi takmičari treba da imaju brojeve zašivene na kostim u predelu grudnog koša. brojevi treba da budu odštampani na belom pamučnom kvadratu (17*17cm)
Prva A kategorija 3. razred OBŠ
PROGRAM

PRVI KRUG

 • Seljančice
 • U Milice duge trepavice
 • Ja posejah lubenice
 • Sedi Ćira
 • Grabac šetnja
 • Moravac
 • Igre iz nastavnog plana i programa po izboru nastavnika.

DRUGI KRUG

Stilizovana (blago koreografisana) numera po izboru nastavnika koja sadrži sledeće

elemente:

 • Slobodniji koreografski izraz (kretanje na sceni, igračke forme, nadgradnja
 • Koraka u okvirima autentičnosti stila i obrasca)
 • Igre praćene pesmom kao posebna izvođačka vrednost
 • Kostimirani da prikažu etnos koji predstavljaju
Prva B kategorija 4. razred OBŠ
PROGRAM

PRVI KRUG

 • Moravac
 • Moravsko
 • Zaplet
 • Osmica
 • Oganj gori u planini
 • Katanka

Igre iz nastavnog plana i programa po izboru nastavnika.

DRUGI KRUG

Stilizovana (blago koreografisana) numera po izboru nastavnika koja sadrži sledeće

elemente:

 • Slobodniji koreografski izraz (kretanje na sceni, igračke forme, nadgradnja
 • koraka u okvirima autentičnosti stila i obrasca)
 • Igre praćene pesmom kao posebna izvođačka vrednost
 • Kostimirani da prikažu etnos koji predstavljaju
Druga kategorija 1. razred SBŠ
PROGRAM

PRVI KRUG

Tradicionalna igra koja sadrži sledeće elemente:

 • Autentičnost igračkih obrazaca koji su zastupljeni, stil igre i karakter.
 • Kostimiranost najbliža autentičnom obliku (dozvoljena i rekonstrukcija)
 • Obavezno pevanje uživo a cappella – pre, u toku ili na kraju igre.
 • Pojava barem jednog tradicionalnog instrumenta u muzičkoj pratnji
 • Igre se sastavljaju od narodnih igara iz Nastavnog plana i programa i po izboru nastavnika.

DRUGI KRUG

Stilizovana numera zasnovana na elementima igara iz Srbije po izboru nastavnika koja

sadrži sledeće elemente:

 • Slobodniji koreografski izraz (kretanje na sceni, igračke forme, nadgradnja
 • koraka u okvirima autentičnosti stila i obrasca)
 • Igre praćene pesmom kao posebna izvođačka vrednost
 • Kostimirani da prikažu etnos koji predstavljaju
Treća kategorija 2. razred SBŠ
PROGRAM

PRVI KRUG

Tradicionalna igra koja sadrži sledeće elemente:

 • Autentičnost igračkih obrazaca koji su zastupljeni, stil igre i karakter.
 • Kostimiranost najbliža autentičnom obliku (dozvoljena i rekonstrukcija)
 • Obavezno pevanje uživo a cappella – pre, u toku ili na kraju igre.
 • Pojava barem jednog tradicionalnog instrumenta u muzičkoj pratnji
 • Igre se sastavljaju od narodnih igara iz Nastavnog plana i programa i po izboru nastavnika.

DRUGI KRUG

Stilizovana numera zasnovana na elementima igara iz Srbije po izboru nastavnika koja

sadrži sledeće elemente:

 • Slobodniji koreografski izraz (kretanje na sceni, igračke forme, nadgradnja
 • koraka u okvirima autentičnosti stila i obrasca)
 • Igre praćene pesmom kao posebna izvođačka vrednost
 • Kostimirani da prikažu etnos koji predstavljaju
Četvrta A kategorija 3. razred SBŠ
PROGRAM

PRVI KRUG

Tradicionalna igra koja sadrži sledeće elemente:

 • Autentičnost igračkih obrazaca koji su zastupljeni, stil igre i karakter.
 • Kostimiranost najbliža autentičnom obliku (dozvoljena i rekonstrukcija)
 • Obavezno pevanje uživo a cappella – pre, u toku ili na kraju igre.
 • Pojava barem jednog tradicionalnog instrumenta u muzičkoj pratnji
 • Igre se sastavljaju od narodnih igara iz Nastavnog plana i programa i po izboru nastavnika.

DRUGI KRUG

Stilizovana numera zasnovana na elementima igara iz Srbije po izboru nastavnika koja sadrži sledeće elemente:

 • Slobodniji koreografski izraz (kretanje na sceni, igračke forme, nadgradnja
 • koraka u okvirima autentičnosti stila i obrasca)
 • Igre praćene pesmom kao posebna izvođačka vrednost
 • Kostimirani da prikažu etnos koji predstavljaju
Četvrta B kategorija 4. razred SBŠ
PROGRAM

PRVI KRUG

Tradicionalna igra koja sadrži sledeće elemente:

 • Autentičnost igračkih obrazaca koji su zastupljeni, stil igre i karakter.
 • Kostimiranost najbliža autentičnom obliku (dozvoljena i rekonstrukcija)
 • Obavezno pevanje uživo a cappella – pre, u toku ili na kraju igre.
 • Pojava barem jednog tradicionalnog instrumenta u muzičkoj pratnji
 • Igre se sastavljaju od narodnih igara iz Nastavnog plana i programa i po izboru nastavnika.

DRUGI KRUG

Stilizovana numera zasnovana na elementima igara iz Srbije po izboru nastavnika koja

sadrži sledeće elemente:

 • Slobodniji koreografski izraz (kretanje na sceni, igračke forme, nadgradnja
 • koraka u okvirima autentičnosti stila i obrasca)
 • Igre praćene pesmom kao posebna izvođačka vrednost
 • Kostimirani da prikažu etnos koji predstavljaju

NAPOMENA ZA PRVU KATEGORIJU

 • Pedagog može po nahođenju izabrati i druge igre. Moraju se prikazati obavezni koraci: za I-A kategoriju, korak sa privlačenjem, trokorak, poskok, zadnje i prednje privlačenje, a za I-B kategoriju, zaplet, preplet, skok na jednoj i obe noge, prednje i zadnje ukrštanje.

NAPOMENE ZA DRUGU, TREĆU I ČETVRTU KATEGORIJU

Individualna igra

 • Izvodi se jedna od ponuđenih numera iz obaveznog programa koja je visoka stilizacija narodnih igara uz strogo poštovanje stilskog jednistva, muzike i koreografija (odnosi se i na pesmu, kostim, muzičku pratnju), u trajanju oko 5 minuta.
 • Potrebna je posebna prijava takmičara, koji se u individualnoj igri takmiče samo u jednom krugu

PROGRAM (II, III i IV kategorija)

Duet

 • Ciganske igre, koreografija D. Putnik
 • Rumunske igre – Invertitaea, Aeredleana, koreografija B. Mačetić
 • Mađarac sremački, koreografija M. Lonić
 • Linđo – figure veliko i malo krštanje, koreografija B. Marković
 • Koreografija po izboru nastavnika

Trio

 • Šopsko trojno, koreografija B. Marković
 • Koreografija po izboru nastavnika

NAPOMENE ZA SVE KATEGORIJE

 • Takmičari koji se takmiče u kategoriji individualne igre mogu da se takmiče i u
 • grupnoj igri
 • Takmičari moraju biti redovni ili vanredni učenici osnovne ili srednje baletske škole i ne mogu biti stariji od 26 godina u kalendarskoj godini održavanja takmičenja.
 • Ukoliko u koreografiji ne postoji numera sa pevanjem, obavezno je izvođenje jedne pevačke numere u trajanju od 2 do 3 minuta.
 • U prvom krugu dozvoljeno je izvođenje nekoreografisanog spleta igara.


Prva A kategorija 3. razred OBŠ
PROGRAM

PRVI KRUG

 • Seljančice
 • U Milice duge trepavice
 • Ja posejah lubenice
 • Sedi Ćira
 • Grabac šetnja
 • Moravac
 • Igre iz nastavnog plana i programa po izboru nastavnika.

DRUGI KRUG

Stilizovana (blago koreografisana) numera po izboru nastavnika koja sadrži sledeće

elemente:

 • Slobodniji koreografski izraz (kretanje na sceni, igračke forme, nadgradnja
 • Koraka u okvirima autentičnosti stila i obrasca)
 • Igre praćene pesmom kao posebna izvođačka vrednost
 • Kostimirani da prikažu etnos koji predstavljaju
Prva B kategorija 4. razred OBŠ
PROGRAM

PRVI KRUG

 • Moravac
 • Moravsko
 • Zaplet
 • Osmica
 • Oganj gori u planini
 • Katanka

Igre iz nastavnog plana i programa po izboru nastavnika.

DRUGI KRUG

Stilizovana (blago koreografisana) numera po izboru nastavnika koja sadrži sledeće

elemente:

 • Slobodniji koreografski izraz (kretanje na sceni, igračke forme, nadgradnja
 • koraka u okvirima autentičnosti stila i obrasca)
 • Igre praćene pesmom kao posebna izvođačka vrednost
 • Kostimirani da prikažu etnos koji predstavljaju
Druga kategorija 1. razred SBŠ
PROGRAM

PRVI KRUG

Tradicionalna igra koja sadrži sledeće elemente:

 • Autentičnost igračkih obrazaca koji su zastupljeni, stil igre i karakter.
 • Kostimiranost najbliža autentičnom obliku (dozvoljena i rekonstrukcija)
 • Obavezno pevanje uživo a cappella – pre, u toku ili na kraju igre.
 • Pojava barem jednog tradicionalnog instrumenta u muzičkoj pratnji
 • Igre se sastavljaju od narodnih igara iz Nastavnog plana i programa i po izboru nastavnika.

DRUGI KRUG

Stilizovana numera zasnovana na elementima igara iz Srbije po izboru nastavnika koja

sadrži sledeće elemente:

 • Slobodniji koreografski izraz (kretanje na sceni, igračke forme, nadgradnja
 • koraka u okvirima autentičnosti stila i obrasca)
 • Igre praćene pesmom kao posebna izvođačka vrednost
 • Kostimirani da prikažu etnos koji predstavljaju
Treća kategorija 2. razred SBŠ
PROGRAM

PRVI KRUG

Tradicionalna igra koja sadrži sledeće elemente:

 • Autentičnost igračkih obrazaca koji su zastupljeni, stil igre i karakter.
 • Kostimiranost najbliža autentičnom obliku (dozvoljena i rekonstrukcija)
 • Obavezno pevanje uživo a cappella – pre, u toku ili na kraju igre.
 • Pojava barem jednog tradicionalnog instrumenta u muzičkoj pratnji
 • Igre se sastavljaju od narodnih igara iz Nastavnog plana i programa i po izboru nastavnika.

DRUGI KRUG

Stilizovana numera zasnovana na elementima igara iz Srbije po izboru nastavnika koja

sadrži sledeće elemente:

 • Slobodniji koreografski izraz (kretanje na sceni, igračke forme, nadgradnja
 • koraka u okvirima autentičnosti stila i obrasca)
 • Igre praćene pesmom kao posebna izvođačka vrednost
 • Kostimirani da prikažu etnos koji predstavljaju
Četvrta A kategorija 3. razred SBŠ
PROGRAM

PRVI KRUG

Tradicionalna igra koja sadrži sledeće elemente:

 • Autentičnost igračkih obrazaca koji su zastupljeni, stil igre i karakter.
 • Kostimiranost najbliža autentičnom obliku (dozvoljena i rekonstrukcija)
 • Obavezno pevanje uživo a cappella – pre, u toku ili na kraju igre.
 • Pojava barem jednog tradicionalnog instrumenta u muzičkoj pratnji
 • Igre se sastavljaju od narodnih igara iz Nastavnog plana i programa i po izboru nastavnika.

DRUGI KRUG

Stilizovana numera zasnovana na elementima igara iz Srbije po izboru nastavnika koja sadrži sledeće elemente:

 • Slobodniji koreografski izraz (kretanje na sceni, igračke forme, nadgradnja
 • koraka u okvirima autentičnosti stila i obrasca)
 • Igre praćene pesmom kao posebna izvođačka vrednost
 • Kostimirani da prikažu etnos koji predstavljaju
Četvrta B kategorija 4. razred SBŠ
PROGRAM

PRVI KRUG

Tradicionalna igra koja sadrži sledeće elemente:

 • Autentičnost igračkih obrazaca koji su zastupljeni, stil igre i karakter.
 • Kostimiranost najbliža autentičnom obliku (dozvoljena i rekonstrukcija)
 • Obavezno pevanje uživo a cappella – pre, u toku ili na kraju igre.
 • Pojava barem jednog tradicionalnog instrumenta u muzičkoj pratnji
 • Igre se sastavljaju od narodnih igara iz Nastavnog plana i programa i po izboru nastavnika.

DRUGI KRUG

Stilizovana numera zasnovana na elementima igara iz Srbije po izboru nastavnika koja

sadrži sledeće elemente:

 • Slobodniji koreografski izraz (kretanje na sceni, igračke forme, nadgradnja
 • koraka u okvirima autentičnosti stila i obrasca)
 • Igre praćene pesmom kao posebna izvođačka vrednost
 • Kostimirani da prikažu etnos koji predstavljaju

NAPOMENA ZA PRVU KATEGORIJU

 • Pedagog može po nahođenju izabrati i druge igre. Moraju se prikazati obavezni koraci: za I-A kategoriju, korak sa privlačenjem, trokorak, poskok, zadnje i prednje privlačenje, a za I-B kategoriju, zaplet, preplet, skok na jednoj i obe noge, prednje i zadnje ukrštanje.

NAPOMENE ZA DRUGU, TREĆU I ČETVRTU KATEGORIJU

Individualna igra

 • Izvodi se jedna od ponuđenih numera iz obaveznog programa koja je visoka stilizacija narodnih igara uz strogo poštovanje stilskog jednistva, muzike i koreografija (odnosi se i na pesmu, kostim, muzičku pratnju), u trajanju oko 5 minuta.
 • Potrebna je posebna prijava takmičara, koji se u individualnoj igri takmiče samo u jednom krugu

PROGRAM (II, III i IV kategorija)

Duet

 • Ciganske igre, koreografija D. Putnik
 • Rumunske igre – Invertitaea, Aeredleana, koreografija B. Mačetić
 • Mađarac sremački, koreografija M. Lonić
 • Linđo – figure veliko i malo krštanje, koreografija B. Marković
 • Koreografija po izboru nastavnika

Trio

 • Šopsko trojno, koreografija B. Marković
 • Koreografija po izboru nastavnika

NAPOMENE ZA SVE KATEGORIJE

 • Takmičari koji se takmiče u kategoriji individualne igre mogu da se takmiče i u
 • grupnoj igri
 • Takmičari moraju biti redovni ili vanredni učenici osnovne ili srednje baletske škole i ne mogu biti stariji od 26 godina u kalendarskoj godini održavanja takmičenja.
 • Ukoliko u koreografiji ne postoji numera sa pevanjem, obavezno je izvođenje jedne pevačke numere u trajanju od 2 do 3 minuta.
 • U prvom krugu dozvoljeno je izvođenje nekoreografisanog spleta igara.

Prijava takmičara

Republičko takmičenje učenika muzičkih i baletskih škola Srbije biće održano u periodu od 19. marta do 6. aprila 2023. U skladu sa Pravilnikom takmičenja, škole će moći da prijave takmičare isključivo onlajn putem. Prijavi će imati pristup samo lice koje je u okviru škole ovlašćeno za slanje podataka o takmičarima. Podaci uneti na ovaj način ostaju u bazi podataka takmičenja i mogu se upotrebiti za generisanje izveštaja o takmičenju (spiskova takmičara, plasmana takmičara i škola, statistika i sl.). 

Rok za prijavu takmičara je 31. januar 2023.


Pravilnici

Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije

Pravilnik Republičkog takmičenja


Član 1.

Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije (u daljem tekstu: Zajednica ili organizator takmičenja) organizuje Republičko takmičenje učenika muzičkih i baletskih škola Srbije (u daljem tekstu: takmičenje) u skladu sa ovim Pravilnikom, Pravilnikom o radu žirija Republičkog takmičenja i Statutom Zajednice.

Takmičenje je javna muzičko-pedagoška manifestacija u kojoj učestvuju redovni i vanredni učenici osnovnih i srednjih muzičkih i baletskih škola Srbije.


Član 2.

Takmičenje se odvija u skladu sa Pravilnikom takmičenja, Pravilnikom o radu žirija takmičenja i Propozicijama takmičenja.

Pravilnikom se regulišu elementi koji se tiču organizacije takmičenja, a propozicijama programi takmičarskih disciplina i kategorija takmičara.

Pravilnik takmičenja donosi Predsedništvo Zajednice.


Član 3.

Takmičenje učenika muzičkih i baletskih škola Srbije se organizuje kao trajna manifestacija u okviru sistema muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja.


Član 4.

Takmičenje se održava svake godine tokom marta, odnosno aprila meseca.

Takmičenje učenika muzičkih škola je po organizaciji bijenalno, odnosno jedna grupa takmičarskih disciplina je zastupljena svake druge godine.

 • Prvu grupu takmičarskih disciplina čine: solisti (klavir, flauta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, horna, truba, trombon, tuba, solo pevanje), srpsko tradicionalno pevanje, srpsko tradicionalno sviranje ( individualno I grupno tradicionalno pevanje I tradicionalno sviranje), kamerni ansambli i orkestri.
 • Drugu grupu takmičarskih disciplina čine solisti (violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, harfa, mala keltska harfa, tambura, mandolina, harmonika, udaraljke), klavirski duo, kamerni duo, džez i hor.

Takmičenje učenika baletskih škola je po organizaciji bijenalno, odnosno odvija se svake druge godine, po pravilu u vreme održavanja takmičenja druge grupe takmičarskih disciplina muzičkih škola.

U određenim situacijama koje su izazvane eksternim faktorima koji mogu izazvati rizik u realizaciji određenih disciplina, Predsedništvo može doneti odluku, da se iz bezbedbnosnih razloga, određene discipline u okviru ciklusa ne realizuju.


Član 5.

Predsedništvo Zajednice bira direktora i organizacioni odbor takmičenja.

Organizacioni odbor čine predstavnici škola-realizatora takmičenja koji organizuju i prate tok takmičenja u školama.

Direktor takmičenja bira administrativni tim takmičenja. Direktor takmičenja odgovara Predsedništvu i Skupštini Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije za

sprovođenje takmičenja.


Član 6.

Prijave učesnika takmičenja podnose isključivo škole, do termina koji odredi Predsedništvo.

Obrazac prijave takmičara sadrži:

 • Naziv i sedište škole koju takmičar pohađa
 • Ime i prezime takmičara u disciplinama solista
 • Naziv ansambla u disciplini kamerni ansambli
 • Naziv dua u disciplinama duo i klavirski duo
 • Naziv hora u disciplini hor
 • Naziv orkestra u disciplini orkestar
 • Kategoriju za koju se takmičar ili ansambl prijavljuje
 • Ime i prezime nastavnika iz čije je klase takmičar
 • Razred koji takmičar pohađa u disciplini solista
 • Nivo školovanja takmičara (osnovna ili srednja škola)
 • Status školovanja takmičara u disciplini solista (redovan ili vanredan)
 • Ime i prezime klavirskog saradnika
 • Ime i prezime soliste u disciplini orkestri, ukoliko nastupa sa orkestrom
 • Program i njegovo trajanje

Uz prijavu za dua, kamerne ansamble, horove i orkestre škola dostavlja overen pečatom škole i potpisan od strane direktora škole spisak članova dua, ansambla, hora ili orkestra (po instrumentima, odnosno glasovima) sa navedenim imenom i prezimenom, godinom rođenja, razredom u koji je učenik upisan u vreme odvijanja takmičenja i muzičkom školom koju učenik pohađa.


Član 7.

Zajednica može organizovati prijavu takmičara putem odgovarajućeg obrasca kome se pristupa isključivo putem interneta. Ovoj prijavi ima pristup samo lice koje je u okviru škole članice Zajednice ovlašćeno za slanje podataka o takmičarima.

Podaci uneti na ovaj način ostaju u bazi podataka takmičenja i mogu se upotrebiti za generisanje izveštaja o takmičenju (spiskova takmičara, plasmana takmičara i škola, statistika i sl.). Za tačnost podataka odgovara škola koju takmičar zastupa.


Član 8.

Prijave takmičara i prateće dokumentacije pečatom i potpisom direktora overava i dostavlja škola koju takmičar predstavlja. Pojedinačne prijave takmičara organizator neće prihvatiti.

U cilju efikasne obrade podataka, pored popunjene i overene prijave u pisanoj formi koju škola šalje poštom, škola je dužna da popuni i pošalje prijavu u elektronskoj formi na jedan od načina koji propiše organizator takmičenja. Mogući načini slanja prijave u elektronskoj formi su:

 • Slanje univerzalnog obrasca u vidu dokumenta (PDF, MS Word dokument i sl.) na zvaničnu email adresu organizatora takmičenja;
 • Popunjavanje obrasca na internet strani koju Zajednica formira u skladu sa ovim pravilnikom i propozicijama takmičenja, a koji je deo baze podataka takmičenja.


Član 9.

Škola učesnik Republičkog takmičenja je uz svu neophodnu dokumentaciju za svakog takmičara pojedinačno dužna da dostavi i overenu zbirnu prijavu škole.

Ova prijava sadrži spisak svih učesnika jedne škole sa imenom i prezimenom takmičara solista ili takmičara u okviru dua, odnosno nazivom ansambla, hora ili orkestra, kao i podatke o disciplinama i kategorijama za koje se prijavljuju.


Član 10.

Prijave učesnika takmičenja za svaku disciplinu pojedinačno pregledaju i utvrđuju usaglašenost sa propozicijama i pravilnikom takmičenja predsednik republičke stručne komisije ili lice koje imenuje Predsedništvo.

Krajnje rokove za slanje prijava, kao i iznos učešća u troškovima organizacije Republičkog takmičenja za pojedine discipline/kategorije utvrđuje Predsedništvo Zajednice. Učešće u troškovima organizacije Republičkog takmičenja škole uplaćuju isključivo na račun Zajednice, u domaćoj valuti (RSD).


Član 11.

U solističkim disciplinama učesnici se takmiče u kategorijama prema uzrastu (godinama starosti).

Ukoliko kategorija obuhvata učenike osnovne i srednje škole (za discipline solista: klavir, violina, violončelo,, pedalna harfa), kategorija se deli na dve potkategorije:

 1. A - za učenike osnovne škole,
 2. B - za učenike srednje škole.

U disciplinama flauta, klarinet, oboa, truba, trombon, saksofon, horna i tuba učenici srednje škole ne mogu se takmičiti sa učenicima osnovne škole, već moraju nastupiti u sledećoj, starijoj kategoriji, bez obzira na godine rođenja.

U disciplini fagot, učenici se po kategorijama takmiče u skladu sa propozicijama takmičenja.

U disciplini solo pevanje, učenici 2. i 3. razreda srednje škole ne mogu se takmičiti u pretkategoriji, a učenici 4. razreda srednje škole ne mogu se takmičiti u pretkategoriji i prvoj kategoriji, bez obzira na godinu rođenja.

U disciplinama renesansna harfa, orkestar, hor i balet učesnici se po kategorijama takmiče prema nivou školovanja (osnovna ili srednja škola).

U disciplini kamerni ansambli, grupno tradicionalno pevanje, grupno tradicionalno sviranje kategorija se određuje prema ciklusu (OMŠ), odnosno razredu (SMŠ) školovanja najstarijeg člana kamernog ansambla.

U disciplinama kamerni i klavirski duo, džez duo, kategoriju određuje najviši razred koji pohađaju takmičari u sastavu dua.

U solističkim disciplinama, u svim kategorijama, program se izvodi napamet u celosti, osim u kategoriji duvačkih instrumenata i udaraljki gde je to utvrđeno propozicijama.


Član 12.

Takmičenje je javno.

Na takmičenju se ne mogu koristiti zvučna pomagala (mikrofoni, pojačala i sl.) niti u jednoj takmičarskoj disciplini, osim kod kompozicija koje su originalno napisane tako da zahtevaju upotrebu istih, kao i bas harmonike u orkestru harmonika.


Član 13.

Broj kategorija i starost učesnika za svaku disciplinu određuje Predsedništvo Zajednice u okviru propozicija Republičkog takmičenja.

Propozicije takmičenja, kao i trajanje programa za svaku kategoriju, predlaže stručna komisija, a usvaja Predsedništvo Zajednice.


Član 14.

U disciplini Kamerni ansambli takmičari se dele na sledeće grupe:

 • RANA MUZIKA I BAROK
 • KLASIČNI ANSAMBLI
 • NEKLASIČNI ANSAMBLI
 • VOKALNI, VOKALNO-INSTRUMENTALNI ANSAMBLI

Svaka grupa deli se na sledeće kategorije:

I kategorija - učenici od 1. do 3. razreda šestogodišnje OMŠ, odnosno učenici 1. i 2. razreda četvorogodišnje OMŠ.

II kategorija - učenici 4. do 6. razreda šestogodišnje OMŠ, odnosno učenici 3. i 4. razreda četvorogodišnje OMŠ.

III kategorija - učenici 1. i 2. razreda SMŠ

IV kategorija - učenici 3. i 4. razreda SMŠ

Kamerni ansambli mogu u svom sastavu imati 3 do 9 izvođača. Kategorija se određuje prema ciklusu (OMŠ), odnosno razredu (SMŠ) školovanja najstarijeg člana kamernog ansambla.


Član 15.

U disciplini ORKESTRI takmičari se prema nivou školovanja dele na sledeće kategorije:

I kategorija - orkestri osnovne muzičke škole II kategorija - orkestri srednje muzičke škole

Obe kategorije dele se na sledeće potkategorije:

 • Gudački orkestar
 • Duvački orkestar
 • Orkestar harmonika - Džez orkestar
 • Orkestar trzačkih instrumenata
 • Nestandardni orkestri
 • Kamerni orkestar (gudački orkestar sa duvačima)
 • Simfonijski orkestar

U zavisnosti od broja članova orkestra, potkategorije od 1 do 7 dele se na varijante A (ukoliko imaju 10 do 15 članova) i B (ukoliko imaju više od 15 članova).

Napomene:

 • Svi orkestri nastupaju sa dirigentom, osim kamernog orkestra do 15 članova, gde dirigent nije obavezan.
 • Orkestri škola kojima nedostaju pojedini instrumenti, mogu angažovati do 4 učenika iz drugih škola. U prijavi treba navesti imena učenika, njihovo godište, razred, koji instrument sviraju i u kojoj školi pohađaju nastavu.
 • Učenici iz dve ili više škola mogu nastupiti u združenom orkestru koji žiri boduje ravnopravno s drugim orkestrima, ali osvojena nagrada ne ulazi u konačni plasman škola čiji učenici nastupaju u združenom orkestru.


Član 16.

U disciplini KAMERNI DUO takmičari se prema sastavu dele na sledeće grupe:

 • DUO SA KLAVIROM (gudački, duvački i ostali instrumenti sa klavirom)
 • KOMBINOVANI DUO (dva instrumenta - ista ili različita)
 • VOKALNO, VOKALNO-INSTRUMENTALNI DUO (dva glasa "a cappella" ili glas i instrument)

Svaka od grupa deli se na sledeće kategorije prema ciklusu (OMŠ), tj. razredu (SMŠ) školovanja:

 • I kategorija - učenici 1. do 3. razreda šestogodišnje OMŠ, ili 1. i 2. razreda četvorogodišnje OMŠ
 • II kategorija - učenici 4. do 6. razreda šestogodišnje OMŠ, ili 3. i 4. razreda četvorogodišnje OMŠ
 • III kategorija - učenici 1. i 2. razreda SMŠ
 • IV kategorija - učenici 3. i 4. razreda SMŠ


Član 17.

U disciplini KLAVIRSKI DUO takmičari se prema razredu koji pohađajudele na sledeće kategorije:

 • Pretkategorija - učenici 1. i 2. razreda OMŠ
 • I kategorija - učenici 3. i 4. razreda OMŠ
 • II kategorija - učenici 5. i 6. razreda OMŠ
 • III kategorija - učenici 1. i 2. razreda SMŠ
 • IV kategorija - učenici 3. i 4. razazreda SMŠ

Kategoriju određuje najviši razred koji pohađaju takmičari u sastavu dua.


Član 18.

U disciplini HOR takmičari se prema nivou školovanja dele na sledeće kategorije:

 • I kategorija - horovi osnovnih muzičkih škola
 • II kategorija - horovi srednjih muzičkih škola

Horovi osnovnih muzičkih škola se prema sastavu dele na sledeće potkategorije:

 • I-A kategorija - horovi sastavljeni od najviše 32 pevača
 • I-B kategorija - horovi sastavljeni od najmanje 32 i najviše 65 pevača

Horovi srednjih muzičkih škola se prema sastavu dele na sledeće potkategorije:

 • II-A kategorija - kamerni ženski hor sastavljen od najmanje 16 i najviše 32 pevačice
 • II-B ženski hor sastavljen od najmanje 32 i najviše 65 pevačica
 • II-C kategorija - kamerni mešoviti hor sastavljen od najmanje 16 i najviše 32 pevača
 • II-D kategorija - mešoviti hor sastavljen od najmanje 32 i najviše 65 pevača

Napomene:

 • U prvoj kategoriji, dve kompozicije mogu biti uz instrumentalnu pratnju (hor može pratiti učenik ili nastavnik škole). Ostale kompozicije se izvode “a cappella”.
 • U prvoj kategoriji, najmanje jedna kompozicija mora biti troglasna, a ostale mogu biti dvoglasne.
 • U drugoj kategoriji, ženski horovi moraju biti najmanje troglasni, a mešoviti moraju biti četvoroglasni.
 • Jedna kompozicija u drugoj kategoriji može biti izvedena uz instrumentalnu pratnju (hor prati učenik škole). Ostale kompozicije se izvode “a cappella”.
 • Ako postoji, solista mora biti učenik škole za koju hor zastupa.
 • Početna intonacija u kompozicijama može biti promenjena, o čemu se mora obavestiti žiri pre nastupa hora.
 • Redosled izvođenja kompozicija se može menjati u odnosu na prijavljeni bez najave žiriju takmičenja.
 • Kopije partitura (kompozicija i instrumentalne pratnje) moraju se dostaviti žiriju takmičenja.


Član 19.

U disciplini BALET takmičari se dele na sledeće grupe:

 • KLASIČAN BALET
 • SAVREMENA IGRA
 • NARODNA IGRA

Svaka grupa deli se na sledeće kategorije:

 • I-A kategorija: učenici 3. razreda OBŠ
 • I-B kategorija: učenici 4. razreda OBŠ
 • II kategorija: učenici 1. razreda SBŠ
 • III kategorija: učenici 2. razreda SBŠ
 • IV-A kategorija: učenici 3. razreda SBŠ
 • IV-B kategorija: učenici 4. razreda SBŠ


Član 20.

Članove žirija bira Predsedništvo Zajednice se iz redova istaknutih muzičih i baletskih pedagoga i umetnika. Rad žirija utvrđen je Pravilnikom o radu žirija.


Član 21.

Propozicije takmičenja, kao i trajanje programa za svaku kategoriju, predlaže stručna komisija, a usvaja Predsedništvo Zajednice.


Član 22.

Takmičari se rangiraju prema osvojenom broju bodova koji se dobija kao srednja ocena (zaokružena na dve decimalne vrednosti) svih ocena članova žirija koji učestvuju u ocenjivanju.

Ukoliko jedan ili više članova žirija nisu ocenjivali takmičara, na mesto pojedinačne ocene tih članova žirija unosi se srednja ocena ostalih članova žirija.

Ukoliko dva ili više takmičara u disciplinama solista imaju isti broj bodova, kod utvrđivanja plasmana prednost se daje mlađem kandidatu. Ukoliko dva ili više dua ili ansambla imaju isti broj bodova, plasman utvrđuje žiri.

Nagrade i pohvale se dodeljuju na osnovu sledećeg kriterijuma:

 • Prva nagrada se dodeljuje takmičaru koji osvoji najmanje 95.00 (od 100) bodova.
 • Druga nagrada se dodeljuje takmičaru koji osvoji najmanje 85.00 (od 100) bodova.
 • Treća nagrada se dodeljuje takmičaru koji osvoji najmanje 75.00 (od 100) bodova.
 • Pohvala se dodeljuje takmičaru koji osvoji najmanje 70.00 (od 100) bodova

                                                                                                                                                                                                                                     

Član 23.

Žiri dodeljuje najbolje plasiranom takmičaru u jednoj kategoriji, koji je istovremeno dobitnik i prve nagrade, naziv Laureat takmičenja.

U disciplinama u kojima ukupno ima manje od 20 učesnika, žiri može dodeliti naziv Laureat samo jednom učesniku, za celokupnu disciplinu.

U disciplinama u kojima ukupno ima najmanje 20 učesnika, naziv Laureata se ne može dodeliti u kategorijama u kojima nastupi manje od 5 učesnika.


Član 24.

Diploma nagrađenih i pohvaljenih takmičara sadrže sledeće podatke:

 • Prezime i ime takmičara, odnosno naziv orkestra ili hora
 • Podatke o disciplini, kategoriji, nagradi i broju osvojenih poena (oceni)
 • Naziv škole
 • Ime predmetnog profesora, odnosno dirigenta (za hor i orkestar)
 • Pečat Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije
 • Potpis direktora takmičenja

Za dua i kamerne ansamble, diplome se dodeljuju svakom članu posebno.

Za hor i orkestar, umesto prezimena i imena takmičara, upisuje se naziv hora ili orkestra.

Takmičarima bez plasmana diplome se ne dodeljuju.

Diploma Laureata, pored podatka "za osvojenu prvu nagradu (broj osvojenih poena)", sadrži i tekst: "i naziv Laureat".


Član 25.

Pojedini dobitnici prvih nagrada u svakoj kategoriji mogu učestvovati na koncertima u organizaciji Zajednice koji su javni. Na završnom koncertu takmičenja Zajednica može organizovati dodelu nagrada laureatima takmičenja. Ostale diplome se takmičerima uručuju po pravilu grupno, predstavnicima škola.


Član 26.

Putne troškove, troškove smeštaja i ishrane i ostale troškove takmičara i njihovih pratilaca snose sami takmičari. Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i/ili oštećenja instrumenata i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom takmičenja. Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje. Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu.


Član 27.

Overavanjem prijave škola koju predstavlja takmičar prihvata sve uslove navedene u Pravilniku.


Član 28.

Pravilnik stupa na snagu neposredno po usvajanju.

PRAVILNIK  

o radu žirija Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije  


ČLAN 1  

Sastav, broj i raspored po kategorijama članova žirija Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije (u daljem tekstu takmičenje) bira Predsedništvo Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije (u daljem tekstu organizator).  


ČLAN 2  

Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičih i baletskih pedagoga i reproduktivnih umetnika, dirigenata i kamernih muzičara, iz zemlje i inostranstva.  


ČLAN 3  

Žiri je sastavljen od 3 - 7 članova i jednog zamenika člana žirija za svaku takmičarsku disciplinu. Predsednika žirija i njegovog zamenika bira Predsedništvo Zajednice.  


ČLAN 4  

Predsedništvo može doneti odluku o sažimanju žirija po disciplinama i kategorijama.  


ČLAN 5  

Predsednik žirija je dužan:  

 • Da prati da li se ocenjivanje svakog člana žirija obavlja prema Pravilniku o radu žirija i da na vreme interveniše u slučajevima odstupanja, odnosno uočavanja nepravilnosti;  
 • Da po završetku kategorije takmičenja daje Organizacionom odboru takmičenja predlog učesnika programa na završnom koncertu.  


ČLAN 6  

Članovi žirija su dužni:  

 • Da ocenjuju učesnike i ansamble u skladu sa Pravilnikom o radu žirija;  
 • Da svoje ocene unose u propisani obrazac;  
 • Da učestvuju u radu žirija u toku celog Takmičenja;  
 • Da prisustvuju sednicama žirija;  
 • Da potpisuju zapisnik sa sednice, kao i zbirne bodovne liste;  
 • Da preko predsednika žirija intervenišu u slučajevima uočavanja nepravilnosti u radu i odstupanja od Pravilnika o radu žirija. - 


ČLAN 7  

Član žirija ne ocenjuje kandidata sa kojim je u srodstvu, kandidata kome je nastavnik, kao i kandidate iz škole koju predstavlja. Umesto člana žirija ocenjuje zamenik žirija.  


ČLAN 8  

Sekretar žirija je dužan:  

 • Da pregleda prijave takmičara i utvrdi usaglašenost sa Propozicijama i Pravilnikom Republičkog takmičenja; - 
 • Da sazove članove žirija 30 minuta pre početka kategorije;  
 • Da upozna članove žirija sa Pravilnikom takmičenja, Propozicijama i Pravilnikom o radu;  
 • Da prisustvuje sednicama žirija tokom celog takmičenja,  
 • Da vodi zapisnik na sednicama žirija;  
 • Da na osnovu bodovnih lista izračunava srednju konačnu ocenu za svakog takmičara. Srednja ocena se zaokružuje na dve decimalne vrednosti. U graničnim slučajevima, kada bi se zaokruživanjem prešla donja granica za osvajanje nagrade, takmičaru se dodeljuje nagrada nižeg ranga (npr. 94,99 je broj bodova za drugu, a ne za prvu nagradu). 
 • Da u dogovoru sa predsednikom žirija nadgleda i rukovodi nastupima kandidata;  
 • Da koriguje netačne podatke o takmičarima koji su od važnosti za nastup takmičara u skladu sa Pravilnikom i Propozicijama, kao i za izradu diploma;  
 • Da najavljuje nastupe kandidata i daje znak za početak nastupa;  
 • Da prikupi uredno popunjene bodovne liste od članova žirija, po završetku cele kategorije;  
 • Da ukoliko uoči bilo kakve nepravilnosti u radu žirija ili nepravilnosti u procesu sprovođenja takmičenja, upozna predsednika žirija i organizacioni odbor, i nakon toga, u skladu sa odlukom organizatora, prekine ili nastavi takmičenje;  
 • Da po završetku takmičarske kategorije preda organizacionom odboru sve zapisnike, pojedinačne liste potpisane od strane svih članova žirija i zbirne bodovne liste potpisane od strane predsednika žirija i samog sekretara. Ova dokumentacija se čuva trajno.  
 • Ukoliko Zajednica obezbedi upotrebu aplikacije (programa) za upravljanje bazom podataka o takmičarima, sekretar žirija je dužan da se upozna sa korišćenjem aplikacije i da istu koristi u toku takmičenja.  
 • Sekretar žirija je dužan da parametre za pristup aplikaciji (korisničko ime i lozinku) koje obezbeđuje organizator ne prosleđuje trećem licu.  
 • Sekretar žirija je dužan da čuva integritet aplikacije, podataka o takmičarima i podataka o načinu bodovanja i ne dozvoli kompromitovanje podataka i samog takmičenja na bilo koji način.  
 • Ukoliko koristi aplikaciju, sekretar žirija je dužan da isključivo preko iste unosi ocene članova žirija, vrši izračunavanje srednje ocene i plasmana takmičara, štampa zbirne bodovne liste, štampa izveštaje o ocenjivanju koji se objavljuju na internet strani organizatora, objavljuje rezultate na internet strani organizatora.  
 • Za svaku zloupotrebu podataka za koju je odgovoran sekretar žirija nesavesnim korišćenjem aplikacije, organizator može preuzeti odgovarajuće pravne aktivnosti.  


ČLAN 9  

Zapisnik sa sednice žirija vodi sekretar žirija i u njega unosi značajne podatke i odluke koje žiri donese. Predsednik žirija i sekretar potpisuju zapisnik pošto ga pregledaju i ostali članovi žirija.  


ČLAN 10  

Obrazci koji se vode o nastupu takmičara jedne kategorije ili potkategorije sadrže:  

1. Ime i prezime takmičara ili naziv ansambla;  

2. Disciplinu i kategoriju u kojoj se takmiči;  

3. Mesto za ocenu, koju daje član žirija, iskazanu brojčano;  

4. Mesto za moguće napomene;  

5. Mesto za potpis člana žirija.  

6. Mesto za potpis sekretara žirija.  

Napomena: Obrazac dobijaju svi članovi žirija.  


Zbirni obrazac - zajednička bodovna lista sadrži:  

1. Informaciju o disciplini i kategoriji (i potkategoriji);  

2. Datum održavanja takmičenja;  

3. Redni broj, ime i prezime kandidata;  

4. Ime i prezime svakog člana žirija;  

5. Rubrike u koje se unosi broj bodova svakog člana žirija pojedinačno;  

6. Rubriku u koju se unosi prosečan broj bodova;  

7. Rubriku u koju se unosi da li je takmičar osvojio nagradu;  

8. Mesto za potpis svih članova žirija i sekretare žirija;  

9. Mesto za overu organizacionog odbora da je primio zbirni obrazac;  

10. Datum formiranja obrazca.  


Raspored na kome se objavljuju konačni rezultati po održanom takmičenju sadrži:  

1. Ime i prezime kandidata po redosledu nastupa;  

2. Iskazane bodove svih članova žirija;  

3. Prosečan broj bodova;  

4. Osvojenu nagradu;  

5. Mesto za potpis predsednika žirija.  

6. Mesto za potpis sekretara žirija. 


ČLAN 11  

Članovi žirija ocenjuju takmičare bodovima od 0 do 100. Individualnu bodovnu listu član žirija predaje po završetku kategorije. Rangiranje vrši sekretar, izračunavanjem srednje ocene svakog takmičara.  

ČLAN 12  

Takmičara koji prekorači dozvoljenu minutažu, žiri po pravilu prekida i ocenjuje takmičara na osnovu izvedenog programa do momenta prekida, ukoliko je izvedena obavezna kompozicija i deo slobodnog programa. Žiri može, po sopstvenoj proceni, ukoliko nema jasan stav o nivou izvođenja programa, dopustiti izvođenje programa preko određene minutaže. Za premijerno izvođenje, ili izvođenje nekatalogizovane kompozicije neophodno je uz prijavu dostaviti i notni materijal takvog dela.  


ČLAN 13  

Takmičar može izvršiti izmenu jedne od najavljenih kompozicija ako je izmena prijavljena organizatoru, tj. sekretaru žirija pre početka takmičenja u kategoriji u kojoj takmičar nastupa. Izmena programa je važeća ukoliko su članovi žirija saglasni sa promenom, što se ne odnosi na pretkategoriju, gde su izmene programa dozvoljene uz najavu sekretaru žirija.  


ČLAN 14  

Plasman takmičara određuje se sabiranjem bodova sa bodovnih lista članova žirija i deljenjem dobijenog zbira brojem članova žirija koji su izvršili ocenjivanje, zaokruženo na dva decimalna mesta.  

ČLAN 15  

Takmičari se rangiraju prema osvojenom broju bodova. Nagrade i pohvale se dodeljuju na osnovu sledećeg kriterijuma:  

 • Prva nagrada se može dodeliti ako takmičar ostvari najmanje 95/100 (95 od 100) bodova.  
 • Druga nagrada se može dodeliti ako takmičar ostvari najmanje 85/100 (85 od 100) bodova. - 
 • Treća nagrada se može dodeliti ako takmičar ostvari najmanje 75/100 (75 od 100) bodova. - 
 • Pohvala se može dodeliti ako takmičar ostvari najmanje 70/100 (70 od 100) bodova.  


ČLAN 16  

Žiri dodeljuje najbolje plasiranom takmičaru u jednoj kategoriji, koji je istovremeno dobitnik i prve nagrade, naziv Laureat takmičenja.  

U disciplinama u kojima ukupno ima manje od 20 učesnika, žiri dodeljuje naziv Laureat samo jednom učesniku, za celokupnu disciplinu.  

U disciplinama u kojima ukupno ima najmanje 20 učesnika, naziv Laureata se ne može dodeliti u kategorijama u kojima nastupi manje od 5 učesnika.  


ČLAN 17  

U slučaju da više takmičara - solista ima isti broj bodova, prednost se daje mlađem takmičaru, a za klavirski duo, duo, kamerni ansambl, hor i orkestar konačnu odluku o plasmanu donosi žiri.  


ČLAN 18  

Odluka žirija je neopoziva.