Propozicije

Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola Srbije 2024.

Dobrodošli na početnu stranu aplikacije Republičkog takmičenja muzičkih i baletskih škola Srbije u organizaciji ZMBŠS.

Ova aplikacija je namenjena za organizaciju i praćenje Rrepubličkog takmičenja muzičkih i baletskih škola u Srbiji.

Na ovoj stranici možete pronaći sve potrebne informacije o takmičenju, uključujući pravila takmičenja, propozicije, informacije o članovima žirija, raspored nastupa i proba, rezultate takmičara i statistiku takmičenja.

Prijave kandidata na takmičenje vrše ovlašćena lica u okviru muzičkih i baletskih škola.

Želimo vam mnogo uspeha na takmičenju!

Propozicije

Solisti

Pretkategorija 2015 i mlađi do 6 min.
PROGRAM

1.    Delo iz epohe baroka

2.    Program po slobodnom izboru

Prva kategorija 2013 i mlađi do 9 min.
PROGRAM

1.    Delo iz epohe baroka

2.    Jedan stav Sonate ili Sonatine, Varijacije, Rondo ili Fantazija  

3.    Jedna etida

4.    Program poslobodnom izboru (jedna ili više kompozicija istog autora)

Druga kategorija 2011 i mlađi do 12 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • J. S. Bach: Mali preludium
 • J. S. Bach: Dvoglasna invencija
 • J. S. Bach: Troglasna invencija
 • D. Skarlati: Sonata po izboru
 • G. F. Hendl: Jedan stav svite (po izboru)
 • J. F. Rameau: Jedan stav svite (po izboru)
 • D. Zipoli: Jedan stav svite (po izboru)

2.    Jedna od navedenih kompozicija: (obavezni kompozitori J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, M. Clementi, F. Kuhlau, A. Diabelli, J. N. Hummel, Johann Christian Bach) Jedan stav Sonate ili Sonatine u formi sonatnog oblika, varijacija, ronda ili fantazije ili Varijacije, rondo ili fantazija kao samostalna kompozicija

3.    Jedna etida

4.    Program po slobodnom izboru (jedna ili više kompozicija istog autora, od romantizma do danas)

Treća A kategorija 2009 i mlađi do 17 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • J. S. Bach: Dvoglasna invencija
 • J. S. Bach: Troglasna invencija
 • J. S. Bach: Dva stava iz Francuske svite (suprotnih karaktera)
 • G. F. Handel: Dva stava iz Svite po izboru
 • J. S. Bach: Preludium i Fuga (DTK)

2.    Jedna od navedenih kompozicija: Jedan stav Sonate ili Sonatine u formi sonatnog oblika, varijacija, ronda ili fantazije ili varijacije, rondo ili fantazija kao samostalna kompozicija (obavezni kompozitori J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, M. Clementi)

3.    Virtuozna etida

4.    Program po slobodnom izboru (jedna ili više kompozicija istog autora, od romantizma do danas)

Treća B kategorija 2009 i mlađi do 20 min.
PROGRAM

1. Izbor od predloženog:

 • J. S. Bach: Troglasna invencija
 • J. S. Bach: Tri stava iz Francuske svite po izboru
 • J. S. Bach: Preludium iz Engleske svite po izboru
 • J. S. Bach: Italijanski koncert BWV 971, I-Allegro
 • J. S. Bach: Preludium i Fuga (DTK)
 • J. S. Bach: Fantasie c-moll BWV 906
 • G. F. Handel: Tri stava iz Svite po izboru

2. Jedna od navedenih kompozicija (obavezni kompozitori J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, M. Clementi): Jedan stav Sonate u formi sonatnog oblika, varijacija, ronda ili fantazije ili Varijacije, rondo ili fanatzija kao samostalna kompozicija

3. Virtuozna etida

4. Program po slobodnom izboru (jedna ili više kompozicija istog autora, od romantizma do danas)

Četvrta kategorija 2007 i mlađi do 25 min.
PROGRAM

1. Izbor od predloženog:

 • J. S. Bach: Tri stava iz Francuske svite po izboru
 • J. S. Bach: Preludium iz Engleske svite po izboru
 • J. S. Bach: Italijanski koncert BWV 971, I-Allegro
 • J. S. Bach: Preludium i Fuga (DTK)
 • J. S. Bach: Fantasie c-moll BWV 906
 • J. S. Bach: Prvi stav Partite po izboru
 • J. S. Bach: Toccata
 • F. Handel: Tri stava iz Svite po izboru

2. Virtuozna etida

3. Jedna od navedenih kompozicija: 

       Prvi stav Sonate u formi sonatnog oblika, varijacija, ronda ili fantazije jednog  od sledeći kompozitora: J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, M. Clementi ili L. van Beethoven: Sonata Op. 27, No. 1, Finale (III - Adagio con espessione i IV – Finale - Allegro vivace) ili L. van Beethoven: Sonata Op. 27, No. 2, Finale (III - Presto agitato)

4. Program po slobodnom izboru (jedna ili više kompozicija istog autora, od  romantizma do danas)

Peta kategorija 2005 i mlađi do 25 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • J. S. Bach: Preludium i Fuga (DTK) ili
 • J. S. Bach: Preludium i Sarabande iz Engleske svite po izboru
 • J. S. Bach: Fantasie c-moll BWV 906 ili
 • J. S. Bach: Prvi stav Partite po izboru (osim Partite B-dur)
 • J. S. Bach: Toccata

2.    Virtuozna etida

3.    Jedan stav Sonate u sonatnom obliku (epoha i kompozitor po slobodnom izboru)

4.    Program po slobodnom izboru (jedna ili više kompozicija istog autora, iz epohe različite od one koja je izabrana pod tačkom 3)

 • Varijacije, rondo ili fantazija u prvoj kategoriji mogu biti i samostalne kompozicije.
 • U poslednjoj kategoriji mogu da se takmiče i učenici stariji od naznačenog godišta koji su u svojstvu redovnog učenika srednje muzičke škole u skladu sa zakonskom regulativom.
Prva kategorija 2013 i mlađi do 5 min.
PROGRAM
 1. Т. H. Bayly: Irska pesma ili R.Schumann: Merry Peasent
 2. Jedna kompozicija po slobodnom izboru
Druga kategorija 2011 i mlađi do 8 min.
PROGRAM
 1. C. M. von Weber: Hunter’s chorus
 2. Dve kompozicije po slobodnom izboru
Treća kategorija 2009 i mlađi do 10 min.
PROGRAM
 1. J. S. Bach: Menuetto no. 2 ili F. J. Gossec: Gavotte
 2. Jedna ili više kompozicija po slobodnom izboru
Četvrta kategorija 2007 i mlađi do 15 min.
PROGRAM
 1. H. Wieschendorf: Theme with variations
 2. Jedna ili više kompozicija po slobodnom izboru
Peta kategorija 2005 i mlađi do 20 min.
PROGRAM
 1. O. Miroshnikov: scherzo
 2. Ciklično delo:
 • kod trostavačnih dela sviraju prvi stav ili drugi i treći zajedno,
 • kod četvorostavačnih dela sviraju se prvi i drugi ili treći i četvrti stav zajedno

3. Jedna kompozicija po slobodnom izboru

 • U svim kategorijama, takmičari obaveznu kompoziciju sviraju napamet.
 • Ostali deo programa mogu svirati iz nota.
 • Učenici srednje muzičke škole ne mogu se takmičiti sa učenicima osnovne škole, već moraju nastupiti u sledećoj, starijoj kategoriji, bez obzira na godine rođenja.
 • U poslednjoj katgoriji mogu da se takmiče i učenici stariji od naznačenog godišta koji su u svojstvu redovnog učenika srednje muzičke škole u skladu sa zakonskom regulativom.
Pretkategorija 2015 i mlađi do 5 min.
PROGRAM
 1. W. A. Mozart: Majska pesma
 2. Jedna kompozicija po slobodnom izboru
Prva kategorija 2013 i mlađi do 7 min.
PROGRAM
 1. W. A. Mozart: Menuet of Mr. Duport
 2. Jedna kompozicija po slobodnom izboru
Druga kategorija 2011 i mlađi do 10 min.
PROGRAM
 1. W. A. Mozart: Allegretto
 2. Jedna kompozicija po slobodnom izboru
Treća kategorija 2009 i mlađi do 18 min.
PROGRAM

1.    W. A. Mozart: Arija Tamina iz opere „Čarobna frula“

2.    Izbor od navedenog:                             

 • I i II stav jedne od navedenih sonata, bez repeticija:

R. Valentine: Zbirka od 12 sonata (izbor)

B. Marcello: Sonata No. 2, d–MOL

G. F. Handel: Sonata F–dur (Op.1, No. 11, HWV 369)

 • Vivaldi: Koncert F–dur, Op. 10, No. 5, RV 434, prvi stav

3.    Jedna kompozicija po slobodnom izboru

Četvrta kategorija 2007 i mlađi do 20 min.
PROGRAM

1.    W. A. Mozart: Andante C–DUR, K 315              

2.    I i II stav jedne od navedenih sonata, bez repeticija:

 • G. F. Händel: Sonata G–dur (Op. 1, No. 5, HWV 363B), Sonata a–mol (HWV 347), Sonata e–mol (Op. 1, No. 16, HWV 359B), Sonata e–mol (Op. 1, No. 17, HWV 375)
 • J. S. Bach: Sonata C–dur (BWV 1033)
 • C. P. E. Bach: Sonata G–dur „Hamburger“
 • A. Vivaldi: Sonata g–mol „Il Pastor Fido“ (Op. 13, No. 6)
 • J. J. Quantz: Sonata G–dur (QV 1:109)

3.    Jedna kompozicija po slobodnom izboru

Peta kategorija 2005 i mlađi do 30 min.
PROGRAM
 1. W. A. Mozart: Rondo D–DUR, K 184                 
 2. G. Ph. Telemann: 12 Fantazija za flautu solo (izbor)
 3. Prvi stav koncerta po izboru
 4. Jedna kompozicija po slobodnom izboru
 • Učenici srednje škole ne mogu se takmičiti sa učenicima osnovne škole, već moraju nastupiti u sledećoj, starijoj kategoriji, bez obzira na godine rođenja.
 • u pretkategoriji, prvoj I drugoj kategoriji program se izvodi napamet.
 • u trećoj, četvrtoj i petoj kategoriji sve kompozicije, osim kompozicije pod rednim brojem 2. se izvode napamet.
 • U poslednjoj kategoriji mogu da se takmiče i učenici stariji od naznačenog godišta koji su u svojstvu redovnog učenika srednje muzičke škole u skladu sa zakonskom regulativom.
Pretkategorija 2015 i mlađi do 5 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • M. J. Krassef: Lied
 • F. Brodszky: Hungarian Children's Song (sa repeticijom)

2.    Kompozicija po slobodnom izboru

Prva kategorija 2013 i mlađi do 8 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • M. Vlajin: Bagatela br. 1
 • C. Forsberg: Green meadow Waltz

2.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

Druga kategorija 2011 i mlađi do 10 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • W. A. Mozart: Shepherd's Song
 • P. I. Tchaikovsky: Old French Song

2.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

Treća kategorija 2009 i mlađi do 15 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • A. Varlamov: Crveni sarafan
 • J. D. Ployhar: The Hunt

2.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

Četvrta kategorija 2007 i mlađi do 20 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • B. E. Muller: Romance B-Dur, No. 2, op. 69
 • C. Saint-Saens: Morceau de concert, op. 94, I - Allegro moderato

2.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

Peta kategorija 2005 i mlađi do 25 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • P. I. Tchaikovsky: Barcarolle Op. 37, g-mol
 • Franz Strauss: Nocturno Op. 7

2.    Ciklično delo (u slučaju trostavačnog dela izvode se I stav sa kadencom ukoliko postoji ili II i III stav, u slučaju četvorostavačnog dela izvode se I i II ili III i IV stav)

3.    Jedna kompozicija po slobodnom izboru

 • Učenici osnovne muzičke škole ceo program izvode napamet.
 • Učenici srednje muzičke škole obaveznu kompoziciju i jednu kompoziciju po slobodnom izboru sviraju napamet. Ostali deo programa mogu svirati iz nota.
 • U disciplini Horna učenici srednje škole ne mogu se takmičiti sa učenicima osnovne škole, već moraju nastupiti u sledećoj, starijoj kategoriji, bez obzira na godine rođenja.
 • U poslednjoj kategoriji mogu da se takmiče i učenici stariji od naznačenog godišta koji su u svojstvu redovnog učenika srednje muzičke škole u skladu sa zakonskom regulativom.
Pretkategorija 2015 i mlađi do 5 min.
PROGRAM
 1. Dve kompozicije po slobodnom izboru
Prva kategorija 2013 i mlađi do 5 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • W. A. Mozart: Menuetto
 • R. Lazić: Minijaturni valcer
 • J. Brahms: Peščani čovek

2.    Kompozicija po slobodnom izboru

Druga kategorija 2011 i mlađi do 10 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • H. Joubert: Chanson de Robin
 • W. v. Dorselaer: Reverie et scherzeto
 • R. Truillard: Romance

2.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

Treća kategorija 2009 i mlađi do 15 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • M. Delgiudice: Chanson exotique
 • J. Naulais: Prise de beck
 • H. M. Stuart: Concertino

2.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

Četvrta kategorija 2007 i mlađi do 20 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • J. Ed. Barath: Piece in sol mineur
 • A. Coquard: Melodie et scherzetto
 • E. Bozza: Aria

2.    Prvi stav Koncerta po izboru

3.    Kompozicija po slobodnom izboru

Peta kategorija 2005 i mlađi do 25 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • H. Rabaud: Solo de concours
 • J. Mouquet: Solo de concours
 • L. Cahuzac: Cantilene

2.    Prvi stav koncerta po izboru

3.    Kompozicija po slobodnom izboru

 • Učenici osnovne muzičke škole obaveznukompoziciju sviraju napamet.
 • Učenici srednje muzičke škole obaveznu kompozicija i najmanje jednu kompoziciju po slobodnom izboru sviraju napamet.
 • Učenici srednje škole ne mogu se takmičiti sa učenicima osnovne škole, već moraju nastupiti u sledećoj, starijoj kategoriji, bez obzira na godine rođenja.
 • U poslednjoj kategoriji mogu da se takmiče i učenici stariji od naznačenog godišta koji su u svojstvu redovnog učenika srednje muzičke škole u skladu sa zakonskom regulativom.
Pretkategorija 2015 i mlađi do 5 min.
PROGRAM

1.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

Prva kategorija 2013 i mlađi do 5 min.
PROGRAM
 1. Pušečnikov-M. Krein: Mali valcer
 2. Jedna kompozicija po slobodnom izboru
Druga kategorija 2011 i mlađi do 10 min.
PROGRAM
 1. W. A. Mozart: Valcer G-dur
 2. Dve kompozicije po slobodnom izboru
Treća kategorija 2009 i mlađi do 15 min.
PROGRAM
 1. E. Grieg: Norwegian dance no. 2
 2. Dve kompozicije po slobodnom izboru
Četvrta kategorija 2007 i mlađi do 20 min.
PROGRAM
 1. J. B. Loeillet: Sonata C-dur, I - Largo cantabile, II - Allegro
 2. Dve kompozicije po slobodnom izboru
Peta kategorija 2005 i mlađi do 25 min.
PROGRAM
 1. G. Ph. Telemann: Sonata a-mol TWV 41:a3 (I - Siciliana, II - Spirituoso)
 2. Dve kompozicije po slobodnom izboru
 • U svim kategorijama, takmičari obaveznu kompoziciju sviraju napamet. Ostali deo programa mogu svirati iz nota.
 • Učenici srednje muzičke škole ne mogu se takmičiti sa učenicima osnovne škole, već moraju nastupiti u sledećoj, starijoj kategoriji, bez obzira na godine rođenja
 • U poslednjoj kategoriji mogu da se takmiče i učenici stariji od naznačenog godišta koji su u svojstvu redovnog učenika srednje muzičke škole u skladu sa zakonskom regulativom.
Pretkategorija 2015 i mlađi do 3 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • Majska Pesma
 • C. Delangle: Ah, mon beau chateau
 • W. A. Mozart: Allegretto

2.    Kompozicija po slobodnom izboru

Prva kategorija 2013 i mlađi do 5 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • V. Dražinić: Vjeverica
 • J. Naulais: Coconotes
 •  E. F. Goldman: Evening Song

2.    Kompozicija po slobodnom izboru

Druga kategorija 2011 i mlađi do 12 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • M. Perrin: Berceuse
 • E. Bozza: Chanson a Bercer
 • J. Sichler: Danser sur L' onde

2.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

Treća kategorija 2009 i mlađi do 15 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • J. Naulais: Kansax city
 • A. Waignein: Feelings
 • R. Planel: Suite Romatique, I - stav: Serenade Italienne

2.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

Četvrta kategorija 2007 i mlađi do 17 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • F. P. Demillac: Sicilienne et Tarantelle
 • J. B. Singelee: Concertino op. 78
 • Casiez - Soldano: Rhapsode

2.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

Peta kategorija 2005 i mlađi do 20 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • P. M. Dubois: Mazurka
 • P. Maurice: Tableaux de Provence, I - Farandoulo di Chatouno
 • D. Milhaud: Scaramouche suite, II - Modere, III - Brazileira

2.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

 • Obavezne kompozicije učenici sviraju napamet. Ostali deo programa mogu svirati iz nota.
 • Učenici srednje škole ne mogu se takmičiti sa učenicima osnovne škole, već moraju nastupiti u sledećoj, starijoj kategoriji, bez obzira na godine rođenja.
 • U poslednjoj kategoriji mogu da se takmiče i učenici stariji od naznačenog godišta koji su u svojstvu redovnog učenika srednje muzičke škole u skladu sa zakonskom regulativom.
Pretkategorija 2015 i mlađi do 5 min.
PROGRAM

1.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

Prva kategorija 2013 i mlađi do 5 min.
PROGRAM
 1. Nepoznati autor (arr. D. Marković): Mišu, mišu, mišiću
 2. Jedna kompozicija po slobodnom izboru
Druga kategorija 2011 i mlađi do 10 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • A. Benčić: Veseli trombon
 • W. A. Mozart: Twinkle, Twinkle, Little Star

2.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

Treća kategorija 2009 i mlađi do 15 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • V. Shelukov: Balada
 • B. Bartok: Veče na selu

2.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

Četvrta kategorija 2007 i mlađi do 20 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • A. Devanger: Humoresque
 • R. Clerisse: Theme de concours
 • E. Paudert: Beruhmte Arie

2.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

Peta kategorija 2005 i mlađi do 25 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • V. Blaževič: Koncertni eskiz no. 5
 • C. Saint-Saens: Cavatine
 • N. R. Korsakov: Trombone Concerto No. 1, B-dur, I - Allegro

2.    Ciklično delo (ako je trostavačno delo, svira se: prvi stav, ili drugi i treći stav zajedno. Кod četvorostavačnog dela svira se: prvi i drugi stav ili treći i četvrti stav zajedno)

3.    Jedna kompozicija po slobodnom izboru

 • Obavezne kompozicije takmičari izvode napamet. Ostali deo programa mogu svirati iz nota.
 • Ukoliko ciklično delo sadrži kadencu, sviranje kadence je obavezno.
 • Učenici srednje škole ne mogu se takmičiti sa učenicima osnovne škole, već moraju nastupiti u sledećoj, starijoj kategoriji, bez obzira na godine rođenja.
 • U poslednjoj kategoriji mogu da se takmiče i učenici stariji od naznačenog godišta koji su u svojstvu redovnog učenika srednje muzičke škole u skladu sa zakonskom regulativom.
Pretkategorija 2015 i mlađi do 5 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • Milan Milić: Kada padne mrak                                        
 • D. Marković: Mišu mišiću
 • D. Marković: Re

2.    Jedna kompozicija po slobodnom izboru

Prva kategorija 2013 i mlađi do 5 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • W. Mozart: Azbuka
 • Mykola Lysenko: Lys (Lisica)

2.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

Druga kategorija 2011 i mlađi do 10 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • G. F. Teleman: Menuet
 • J. Haydn: Pesma

2.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

Treća kategorija 2009 i mlađi do 15 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • D. Marković: Uspomene s letovanja
 • Julien Porret: Concertino No. 19
 • Julien Porret: Concertino No. 1

2.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

Četvrta kategorija 2007 i mlađi do 20 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • Bozidar Trudić: Rondino
 • Jaques Ed. Barat: Orientale
 • Rene Defossez: Les Gammes en Vacances

2.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

Peta kategorija 2005 i mlađi do 25 min.
PROGRAM

1.    Jedna od navedenih kompozicija:

 • Jaques Ed. Barat: Fantasie in Es
 • Jaques Ed. Barat: Andante et Scherzo
 • Francis Thome: Fantaisie pour cornet et piano

2.    Ciklično delo (ukoliko je trostavačno izvodi se I stav sa kadencom ili II i III stav, ukoliko je četvorostavačno izvodi se ili I i II stav ili III i IV stav)

3.    Jedna kompozicija po slobodnom izboru

 • Učenici osnovne muzičke škole ceo program izvode napamet.
 • Učenici srednje muzičke škole obaveznu kompoziciju i jednu kompoziciju po slobodnom izboru sviraju napamet. Ostali deo programa mogu svirati iz nota.
 • Učenici srednje škole ne mogu se takmičiti sa učenicima osnovne škole, već moraju nastupiti u sledećoj, starijoj kategoriji, bez obzira na godine rođenja.
 • U poslednjoj kategoriji mogu da se takmiče i učenici stariji od naznačenog godišta koji su u svojstvu redovnog učenika srednje muzičke škole u skladu sa zakonskom regulativom.
Prva kategorija 2013 i mlađi do 5 min.
PROGRAM
 1. Nepoznati autor (ar. D. Marković): Mišu, mišu, mišiću
 2. Jedna kompozicija po slobodnom izboru
Druga kategorija 2011 i mlađi do 10 min.
PROGRAM
 1. Nepoznati autor: Pesma
 2. Dve kompozicije po slobodnom izboru
Treća kategorija 2009 i mlađi do 15 min.
PROGRAM
 1. V. Šelokov: Šala
 2. Dve kompozicije po slobodnom izboru
Četvrta kategorija 2007 i mlađi do 20 min.
PROGRAM
 1. James Grant: Waltz for Betz
 2. Ciklično delo (ukoliko je delo trostavačno, izvode se I ili II i III stav; ukoliko je delo četvorostavačno, izvode se I i II, ili III i IV stav, ili celo delo)
 3. Jedna kompozicija po slobodnom izboru
Peta kategorija 2005 i mlađi do 25 min.
PROGRAM
 1. Krotov-Blažević: Koncertna etida
 2. Ciklično delo (ukoliko je delo trostavačno, izvode se I ili II i III stav; ukoliko je delo četvorostavačno, izvode se I i II, ili III i IV stav, ili celo delo)
 3. Jedna kompozicija po slobodnom izboru
 • Učenici osnovne muzičke škole ceo program izvode napamet.
 • Učenici srednje muzičke škole obaveznu kompoziciju i jednu kompoziciju po slobodnom izboru sviraju napamet. Ostali deo programa mogu svirati iz nota.
 • U disciplini Tuba učenici srednje škole ne mogu se takmičiti sa učenicima osnovne škole, već moraju nastupiti u sledećoj, starijoj kategoriji, bez obzira na godine rođenja.
 • U poslednjoj kategoriji mogu da se takmiče i učenici stariji od naznačenog godišta koji su u svojstvu redovnog učenika srednje muzičke škole u skladu sa zakonskom regulativom.
Pretkategorija А 2007 i mlađi (OMŠ)
PROGRAM

1.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

*(dozvoljeno je pevati prepev teksta na maternji jezik)

Pretkategorija B 2007 i mlađi (SMŠ)
PROGRAM

1.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

*(dozvoljeno je pevati prepev teksta na maternji jezik)

Prva A kategorija 2005 i mlađi (OMŠ)
PROGRAM

1.    Jedna pesma ili arija starog majstora, po slobodnom izboru

2.    Solo pesma po slobodnom izboru (osim starog majstora)

*(u prvoj A kategoriji dozvoljeno je pevati prepev, u prvoj B kategoriji na originalu)

Prva B kategorija 2005 i mlađi (SMŠ)
PROGRAM

1.    Jedna pesma ili arija starog majstora, po slobodnom izboru

2.    Solo pesma po slobodnom izboru (osim starog majstora)

*(u prvoj A kategoriji dozvoljeno je pevati prepev, u prvoj B kategoriji na originalu)

Druga A kategorija 2003 i mlađi (OMŠ)
PROGRAM

1.    Jedna pesma ili arija starog majstora po slobodnom izboru

2.    Solo pesma po slobodnom izboru (osim srpskih i slovenskih kompozitora)

3.    Solo pesma srpskog ili slovenskog kompozitora

Druga B kategorija 2003 i mlađi (SMŠ)
PROGRAM

1.    Jedna pesma ili arija starog majstora po slobodnom izboru

2.    Solo pesma po slobodnom izboru (osim srpskih i slovenskih kompozitora)

3.    Solo pesma srpskog ili slovenskog kompozitora

Treća kategorija 2001 i mlađi
PROGRAM

1.    Jedna pesma ili arija starog majstora po slobodnom izboru

2.    Solo pesma klasičara ili romantičara

3.    Solo pesma srpskog kompozitora

4.    Solo pesma po slobodnom izboru

Četvrta kategorija 1999 i mlađi
PROGRAM

1.    Jedna pesma ili arija starog majstora po slobodnom izboru

2.    Solo pesma po slobodnom izboru 

3.    Solo pesma srpskog kompozitora

4.    Solo pesma slovenskog kompozitora (osim srpskog)

5.    Arija od Glukove reforme (operska, operetska, koncertna)

Peta kategorija 1996 i mlađi
PROGRAM

I etapa

1.    Jedna pesma ili arija starog majstora po slobodnom izboru

2.    Arija iz oratorijuma, mise ili kantate

3.    Solo pesma klasičara ili romantičara

4.    Solo pesma srpskog ili slovenskog kompozitora

II etapa

1.  Solo pesma po slobodnom izboru

2.   Dve arije od Glukove reforme (operska, operetska, koncertna)

 • U svim kategorijama naznačena godina je gornja starosna granica, mogu se takmičiti rođeni naznačene godine i mlađi. Po želji, moguće je takmičiti se u starijoj kategoriji jedan rang više.
 • Ženski i muški glasovi u okviru iste kategorije se posebno ocenjuju.
 • Program se prijavljuje na originalnom jeziku.
 • U prvoj B, drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj kategoriji program se izvodi napamet i na originalnom jeziku. U pretkategoriji i prvoj A kategoriji dozvoljeno je pevati i prepev teksta na maternji jezik (napamet).
 • Dozvoljena su izvođenja obrada narodnih pesama (napolitanske, ruske i sl.) ako kompozicija ima navedeno ime autora.
 • U pretkategoriji i prvoj kategoriji se ne mogu takmičiti učenici 2, 3, i 4. Razreda srednje muzičke škole. Mogu se takmičiti u starijoj kategoriji.
 • U drugoj kategoriji se ne mogu takmičiti učenici 3. I 4. Razreda srednje muzičke škole. Mogu se takmičiti u starijoj kategoriji.
 • U pretkategoriji, prvoj i drugoj kategoriji odvojeno se takmiče potkategorije A (učenici osnovne muzičke škole) i B (učenici srednje muzičke škole).
 • U petoj kategoriji etape nisu eliminatorne. Svaka etapa se ocenjuje posebno, a konačni broj bodova predstavlja srednju vrednost bodova iz obe etape.
Pretkategorija А 2009 i mlađi (OMŠ)
PROGRAM

1.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

*(dozvoljeno je pevati prepev teksta na maternji jezik)

Pretkategorija B 2009 i mlađi (SMŠ)
PROGRAM

1.    Dve kompozicije po slobodnom izboru

*(dozvoljeno je pevati prepev teksta na maternji jezik)

Prva A kategorija 2007 i mlađi (OMŠ)
PROGRAM

1.    Jedna pesma ili arija starog majstora, po slobodnom izboru

2.    Solo pesma po slobodnom izboru (osim starog majstora)

*(u prvoj A kategoriji dozvoljeno je pevati prepev, u prvoj B kategoriji na originalu)

Prva B kategorija 2007 i mlađi (SMŠ)
PROGRAM

1.    Jedna pesma ili arija starog majstora, po slobodnom izboru

2.    Solo pesma po slobodnom izboru (osim starog majstora)

*(u prvoj A kategoriji dozvoljeno je pevati prepev, u prvoj B kategoriji na originalu)

Druga A kategorija 2005 i mlađi (OMŠ)
PROGRAM

1.    Jedna pesma ili arija starog majstora po slobodnom izboru

2.    Solo pesma po slobodnom izboru (osim srpskih i slovenskih kompozitora)

3.    Solo pesma srpskog ili slovenskog kompozitora

Druga B kategorija 2005 i mlađi (SMŠ)
PROGRAM

1.    Jedna pesma ili arija starog majstora po slobodnom izboru

2.    Solo pesma po slobodnom izboru (osim srpskih i slovenskih kompozitora)

3.    Solo pesma srpskog ili slovenskog kompozitora

Treća kategorija 2003 i mlađi
PROGRAM

1.    Jedna pesma ili arija starog majstora po slobodnom izboru

2.    Solo pesma klasičara ili romantičara

3.    Solo pesma srpskog kompozitora

4.    Solo pesma po slobodnom izboru

Četvrta kategorija 2001 i mlađi
PROGRAM

1.    Jedna pesma ili arija starog majstora po slobodnom izboru

2.    Solo pesma po slobodnom izboru 

3.    Solo pesma srpskog kompozitora

4.    Solo pesma slovenskog kompozitora (osim srpskog)

5.    Arija od Glukove reforme (operska, operetska, koncertna)

Peta kategorija 1998 i mlađi
PROGRAM

I etapa

1.    Jedna pesma ili arija starog majstora po slobodnom izboru

2.    Arija iz oratorijuma, mise ili kantate

3.    Solo pesma klasičara ili romantičara

4.    Solo pesma srpskog ili slovenskog kompozitora

 II etapa

1.  Solo pesma po slobodnom izboru

2.    Dve arije od Glukove reforme (operska, operetska, koncertna)

 • U svim kategorijama naznačena godina je gornja starosna granica, mogu se takmičiti rođeni naznačene godine i mlađi. Po želji, moguće je takmičiti se u starijoj kategoriji jedan rang više.
 • Ženski i muški glasovi u okviru iste kategorije se posebno ocenjuju.
 • Program se prijavljuje na originalnom jeziku.
 • U prvoj B, drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj kategoriji program se izvodi napamet i na originalnom jeziku. U pretkategoriji i prvoj A kategoriji dozvoljeno je pevati i prepev teksta na maternji jezik (napamet).
 • Dozvoljena su izvođenja obrada narodnih pesama (napolitanske, ruske i sl.) ako kompozicija ima navedeno ime autora.
 • U pretkategoriji i prvoj kategoriji se ne mogu takmičiti učenici 2, 3, i 4. Razreda srednje muzičke škole. Mogu se takmičiti u starijoj kategoriji.
 • U drugoj kategoriji se ne mogu takmičiti učenici 3. I 4. Razreda srednje muzičke škole. Mogu se takmičiti u starijoj kategoriji.
 • U pretkategoriji, prvoj i drugoj kategoriji odvojeno se takmiče potkategorije A (učenici osnovne muzičke škole) i B (učenici srednje muzičke škole).
 • U petoj kategoriji etape nisu eliminatorne. Svaka etapa se ocenjuje posebno, a konačni broj bodova predstavlja srednju vrednost bodova iz obe etape.


Veliki ansambli

Prva A kategorija OMŠ od 10 do 15 članova od 8 do 15 min.
PROGRAM
 • Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste)
Prva B kategorija OMŠ više od 15 članova od 8 do 15 min.
PROGRAM
 • Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste)
Druga A kategorija SMŠ od 10 do 15 članova od 15 do 20 min.
PROGRAM

Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste).

Druga B kategorija SMŠ više od 15 članova od 15 do 20 min.
PROGRAM

Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste).

 • U disciplini Orkеstri takmičari se prema nivou školovanja dele na sledeće kategorije:

I kategorija – orkestri osnovne muzičke škole

II kategorija – orkestri srednje muzičke škole

 • Obe kategorije dele se na sledeće potkategorije:

Gudački orkestar

Duvački orkestar

Orkestar harmonika

Džez orkestar

Orkestar trzačkih instrumenata

Nestandardni orkestri

Kamerni orkestar (gudački orkestar sa duvačima)

Simfonijski orkestar

 • U zavisnosti od broja članova orkestra, potkategorije od 1 do 7 dele se na varijante A (ukoliko imaju 10 do 15 članova) i B (ukoliko imaju više od 15 članova).

Opšte napomene

 • Svi orkestri nastupaju sa dirigentom, osim kamernog orkestra do 15 članova, gde dirigent nije obavezan.
 • Orkestri škola kojima nedostaju pojedini instrumenti, mogu angažovati do 4 učenika iz drugih škola. U prijavi treba navesti imena učenika, njihovo godište, razred, koji instrument sviraju i u kojoj školi pohađaju nastavu.
 • Učenici iz dve ili više škola mogu nastupiti u združenom orkestru koji žiri boduje ravnopravno s drugim orkestrima, ali osvojena nagrada ne ulazi u konačni plasman škola čiji učenici nastupaju u združenom orkestru.
 • Orkestar može imati klavirsku pratnju.
Prva kategorija OMŠ od 8 do 15 min.
PROGRAM
 • Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste)
Druga kategorija SMŠ od 15 do 20 min.
PROGRAM

Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste).

 • U disciplini Orkеstri takmičari se prema nivou školovanja dele na sledeće kategorije:

I kategorija – orkestri osnovne muzičke škole

II kategorija – orkestri srednje muzičke škole

 • Obe kategorije dele se na sledeće potkategorije:

Gudački orkestar

Duvački orkestar

Orkestar harmonika

Džez orkestar

Orkestar trzačkih instrumenata

Nestandardni orkestri

Kamerni orkestar (gudački orkestar sa duvačima)

Simfonijski orkestar

 • U zavisnosti od broja članova orkestra, potkategorije od 1 do 7 dele se na varijante A (ukoliko imaju 10 do 15 članova) i B (ukoliko imaju više od 15 članova).

Opšte napomene

 • Svi orkestri nastupaju sa dirigentom, osim kamernog orkestra do 15 članova, gde dirigent nije obavezan.
 • Orkestri škola kojima nedostaju pojedini instrumenti, mogu angažovati do 4 učenika iz drugih škola. U prijavi treba navesti imena učenika, njihovo godište, razred, koji instrument sviraju i u kojoj školi pohađaju nastavu.
 • Učenici iz dve ili više škola mogu nastupiti u združenom orkestru koji žiri boduje ravnopravno s drugim orkestrima, ali osvojena nagrada ne ulazi u konačni plasman škola čiji učenici nastupaju u združenom orkestru.
 • Orkestar može imati klavirsku pratnju.
Prva A kategorija OMŠ od 10 do 15 članova od 8 do 15 min.
PROGRAM
 • Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste)
Prva B kategorija OMŠ više od 15 članova od 8 do 15 min.
PROGRAM
 • Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste)
Druga A kategorija SMŠ od 10 do 15 članova od 15 do 20 min.
PROGRAM

Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste).

Druga B kategorija SMŠ više od 15 članova od 15 do 20 min.
PROGRAM

Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste).

 • U disciplini Orkеstri takmičari se prema nivou školovanja dele na sledeće kategorije:

I kategorija – orkestri osnovne muzičke škole

II kategorija – orkestri srednje muzičke škole

 • Obe kategorije dele se na sledeće potkategorije:

Gudački orkestar

Duvački orkestar

Orkestar harmonika

Džez orkestar

Orkestar trzačkih instrumenata

Nestandardni orkestri

Kamerni orkestar (gudački orkestar sa duvačima)

Simfonijski orkestar

 • U zavisnosti od broja članova orkestra, potkategorije od 1 do 7 dele se na varijante A (ukoliko imaju 10 do 15 članova) i B (ukoliko imaju više od 15 članova).

Opšte napomene

 • Svi orkestri nastupaju sa dirigentom, osim kamernog orkestra do 15 članova, gde dirigent nije obavezan.
 • Orkestri škola kojima nedostaju pojedini instrumenti, mogu angažovati do 4 učenika iz drugih škola. U prijavi treba navesti imena učenika, njihovo godište, razred, koji instrument sviraju i u kojoj školi pohađaju nastavu.
 • Učenici iz dve ili više škola mogu nastupiti u združenom orkestru koji žiri boduje ravnopravno s drugim orkestrima, ali osvojena nagrada ne ulazi u konačni plasman škola čiji učenici nastupaju u združenom orkestru.
 • Orkestar može imati klavirsku pratnju.
Prva A kategorija OMŠ od 10 do 15 članova od 8 do 15 min.
PROGRAM
 • Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste)
Prva B kategorija OMŠ više od 15 članova od 8 do 15 min.
PROGRAM
 • Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste)
Druga A kategorija SMŠ od 10 do 15 članova od 15 do 20 min.
PROGRAM

Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste).

Druga B kategorija SMŠ više od 15 članova od 15 do 20 min.
PROGRAM

Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste).

 • U disciplini Orkеstri takmičari se prema nivou školovanja dele na sledeće kategorije:

I kategorija – orkestri osnovne muzičke škole

II kategorija – orkestri srednje muzičke škole

 • Obe kategorije dele se na sledeće potkategorije:

Gudački orkestar

Duvački orkestar

Orkestar harmonika

Džez orkestar

Orkestar trzačkih instrumenata

Nestandardni orkestri

Kamerni orkestar (gudački orkestar sa duvačima)

Simfonijski orkestar

 • U zavisnosti od broja članova orkestra, potkategorije od 1 do 7 dele se na varijante A (ukoliko imaju 10 do 15 članova) i B (ukoliko imaju više od 15 članova).

Opšte napomene

 • Svi orkestri nastupaju sa dirigentom, osim kamernog orkestra do 15 članova, gde dirigent nije obavezan.
 • Orkestri škola kojima nedostaju pojedini instrumenti, mogu angažovati do 4 učenika iz drugih škola. U prijavi treba navesti imena učenika, njihovo godište, razred, koji instrument sviraju i u kojoj školi pohađaju nastavu.
 • Učenici iz dve ili više škola mogu nastupiti u združenom orkestru koji žiri boduje ravnopravno s drugim orkestrima, ali osvojena nagrada ne ulazi u konačni plasman škola čiji učenici nastupaju u združenom orkestru.
 • Orkestar može imati klavirsku pratnju.
Prva A kategorija OMŠ od 10 do 15 članova od 8 do 15 min.
PROGRAM
 • Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste)
Prva B kategorija OMŠ više od 15 članova od 8 do 15 min.
PROGRAM
 • Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste)
Druga A kategorija SMŠ od 10 do 15 članova od 15 do 20 min.
PROGRAM

Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste).

Druga B kategorija SMŠ više od 15 članova od 15 do 20 min.
PROGRAM

Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste).

 • U disciplini Orkеstri takmičari se prema nivou školovanja dele na sledeće kategorije:

I kategorija – orkestri osnovne muzičke škole

II kategorija – orkestri srednje muzičke škole

 • Obe kategorije dele se na sledeće potkategorije:

Gudački orkestar

Duvački orkestar

Orkestar harmonika

Džez orkestar

Orkestar trzačkih instrumenata

Nestandardni orkestri

Kamerni orkestar (gudački orkestar sa duvačima)

Simfonijski orkestar

 • U zavisnosti od broja članova orkestra, potkategorije od 1 do 7 dele se na varijante A (ukoliko imaju 10 do 15 članova) i B (ukoliko imaju više od 15 članova).

Opšte napomene

 • Svi orkestri nastupaju sa dirigentom, osim kamernog orkestra do 15 članova, gde dirigent nije obavezan.
 • Orkestri škola kojima nedostaju pojedini instrumenti, mogu angažovati do 4 učenika iz drugih škola. U prijavi treba navesti imena učenika, njihovo godište, razred, koji instrument sviraju i u kojoj školi pohađaju nastavu.
 • Učenici iz dve ili više škola mogu nastupiti u združenom orkestru koji žiri boduje ravnopravno s drugim orkestrima, ali osvojena nagrada ne ulazi u konačni plasman škola čiji učenici nastupaju u združenom orkestru.
 • Orkestar može imati klavirsku pratnju.
Prva A kategorija OMŠ od 10 do 15 članova od 8 do 15 min.
PROGRAM
 • Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste)
Prva B kategorija OMŠ više od 15 članova od 8 do 15 min.
PROGRAM
 • Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste)
Druga A kategorija SMŠ od 10 do 15 članova od 15 do 20 min.
PROGRAM

Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste).

Druga B kategorija SMŠ više od 15 članova od 15 do 20 min.
PROGRAM

Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste).

 • U disciplini Orkеstri takmičari se prema nivou školovanja dele na sledeće kategorije:

I kategorija – orkestri osnovne muzičke škole

II kategorija – orkestri srednje muzičke škole

 • Obe kategorije dele se na sledeće potkategorije:

Gudački orkestar

Duvački orkestar

Orkestar harmonika

Džez orkestar

Orkestar trzačkih instrumenata

Nestandardni orkestri

Kamerni orkestar (gudački orkestar sa duvačima)

Simfonijski orkestar

 • U zavisnosti od broja članova orkestra, potkategorije od 1 do 7 dele se na varijante A (ukoliko imaju 10 do 15 članova) i B (ukoliko imaju više od 15 članova).

Opšte napomene

 • Svi orkestri nastupaju sa dirigentom, osim kamernog orkestra do 15 članova, gde dirigent nije obavezan.
 • Orkestri škola kojima nedostaju pojedini instrumenti, mogu angažovati do 4 učenika iz drugih škola. U prijavi treba navesti imena učenika, njihovo godište, razred, koji instrument sviraju i u kojoj školi pohađaju nastavu.
 • Učenici iz dve ili više škola mogu nastupiti u združenom orkestru koji žiri boduje ravnopravno s drugim orkestrima, ali osvojena nagrada ne ulazi u konačni plasman škola čiji učenici nastupaju u združenom orkestru.
 • Orkestar može imati klavirsku pratnju.
Prva A kategorija OMŠ od 10 do 15 članova od 8 do 15 min.
PROGRAM
 • Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste)
Prva B kategorija OMŠ više od 15 članova od 8 do 15 min.
PROGRAM
 • Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste)
Druga A kategorija SMŠ od 10 do 15 članova od 15 do 20 min.
PROGRAM

Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste).

Druga B kategorija SMŠ više od 15 članova od 15 do 20 min.
PROGRAM

Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste).

 • U disciplini Orkеstri takmičari se prema nivou školovanja dele na sledeće kategorije:

I kategorija – orkestri osnovne muzičke škole

II kategorija – orkestri srednje muzičke škole

 • Obe kategorije dele se na sledeće potkategorije:

Gudački orkestar

Duvački orkestar

Orkestar harmonika

Džez orkestar

Orkestar trzačkih instrumenata

Nestandardni orkestri

Kamerni orkestar (gudački orkestar sa duvačima)

Simfonijski orkestar

 • U zavisnosti od broja članova orkestra, potkategorije od 1 do 7 dele se na varijante A (ukoliko imaju 10 do 15 članova) i B (ukoliko imaju više od 15 članova).

Opšte napomene

 • Svi orkestri nastupaju sa dirigentom, osim kamernog orkestra do 15 članova, gde dirigent nije obavezan.
 • Orkestri škola kojima nedostaju pojedini instrumenti, mogu angažovati do 4 učenika iz drugih škola. U prijavi treba navesti imena učenika, njihovo godište, razred, koji instrument sviraju i u kojoj školi pohađaju nastavu.
 • Učenici iz dve ili više škola mogu nastupiti u združenom orkestru koji žiri boduje ravnopravno s drugim orkestrima, ali osvojena nagrada ne ulazi u konačni plasman škola čiji učenici nastupaju u združenom orkestru.
 • Orkestar može imati klavirsku pratnju.
Prva A kategorija OMŠ od 10 do 15 članova od 8 do 15 min.
PROGRAM
 • Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste)
Prva B kategorija OMŠ više od 15 članova od 8 do 15 min.
PROGRAM
 • Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste)
Druga A kategorija SMŠ od 10 do 15 članova od 15 do 20 min.
PROGRAM

Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste).

Druga B kategorija SMŠ više od 15 članova od 15 do 20 min.
PROGRAM

Najmanje 2 kompozicije različitih stilskih epoha (jedna od kompozicija može biti izvedena u prisustvu soliste).

 • U disciplini Orkеstri takmičari se prema nivou školovanja dele na sledeće kategorije:

I kategorija – orkestri osnovne muzičke škole

II kategorija – orkestri srednje muzičke škole

 • Obe kategorije dele se na sledeće potkategorije:

Gudački orkestar

Duvački orkestar

Orkestar harmonika

Džez orkestar

Orkestar trzačkih instrumenata

Nestandardni orkestri

Kamerni orkestar (gudački orkestar sa duvačima)

Simfonijski orkestar

 • U zavisnosti od broja članova orkestra, potkategorije od 1 do 7 dele se na varijante A (ukoliko imaju 10 do 15 članova) i B (ukoliko imaju više od 15 članova).

Opšte napomene

 • Svi orkestri nastupaju sa dirigentom, osim kamernog orkestra do 15 članova, gde dirigent nije obavezan.
 • Orkestri škola kojima nedostaju pojedini instrumenti, mogu angažovati do 4 učenika iz drugih škola. U prijavi treba navesti imena učenika, njihovo godište, razred, koji instrument sviraju i u kojoj školi pohađaju nastavu.
 • Učenici iz dve ili više škola mogu nastupiti u združenom orkestru koji žiri boduje ravnopravno s drugim orkestrima, ali osvojena nagrada ne ulazi u konačni plasman škola čiji učenici nastupaju u združenom orkestru.
 • Orkestar može imati klavirsku pratnju.

Kamerni ansambli

Prva kategorija Prvi ciklus OMŠ od 3 do 5 min.
PROGRAM
 • Program po slobodnom izboru (kompozicije iz perioda od XII do XVI veka i/ili kompozicije iz perioda baroka)
Druga kategorija Drugi ciklus OMŠ od 5 do 8 min.
PROGRAM
 • Program po slobodnom izboru (izbor dela dva ili više kompozitora iz perioda od XII do XVI veka i/ili iz perioda baroka)
Treća kategorija 1. i 2. razred SMŠ od 8 do 13 min.
PROGRAM
 • Program po slobodnom izboru (izbor dela dva ili više kompozitora iz perioda od XII do XVI veka i/ili iz perioda baroka, različitih regija)
Četvrta kategorija 3. i 4. razred SMŠ od 13 do 18 min.
PROGRAM
 • Program po slobodnom izboru (izbor dela dva ili više kompozitora iz perioda od XII do XVI veka i/ili iz perioda baroka, različitih regija)

Kamerni ansambli mogu u svom sastavu imati 3 do 9 izvođača. Kategorija se određuje prema ciklusu (omš), odnosno razredu (smš) školovanja najstarijeg člana kamernog ansambla.


Takmičari se dele na sledeće grupe:

 • Rana muzika i barok (preporučuje se izvođenje na ranim instrumentima, ukoliko ih škola poseduje.)
 • Klasični ansambli (jedna od kompozicija mora biti originalno napisana za ansambl koji je izvodi, dok druga može biti transkripcija. Videti napomenu o sastavu.)
 • Neklasični ansambli (poželjno je izvoditi originalne kompozicije, ali su dozvoljene i transkripcije.)
 • Vokalni i vokalno-instrumentalni ansambli (nije dozvoljeno izvođenje arija, misa, kantata, oratorijuma kao i transkripcije tih dela)

Svaka grupa deli se na sledeće kategorije:

 • I kategorija - učenici od 1. do 3. razreda šestogodišnje osnovne muzičke škole, odnosno učenici 1. I 2. razreda četvorogodišnje osnovne muzičke škole
 • II kategorija - učenici 4. do 6. razreda šestogodišnje osnovne muzičke škole, odnosno učenici 3. I 4. razreda četvorogodišnje osnovne muzičke škole
 • III kategorija - učenici 1. I 2. razreda srednje muzičke škole
 • IV kategorija - učenici 3. I 4. razreda srednje muzičke škole

Sastav klasičnih ansambala je određen na sledeči način (ostali sastavi se neće smatrati klasičnim ansamblom):

 • Gudački kvartet (dve violine, viola, violončelo)
 • Klavirski trio (klavir, violina, violončelo)
 • Klavirski kvintet (klavir, dve violine, viola, violončelo)
 • Duvački kvintet (flauta, oboa, klarinet, fagot, horna)
 • Duvački kvartet (flauta, oboa, klarinet, fagot)
 • Duvački trio (flauta, oboa, klarinet)


Prva kategorija Prvi ciklus OMŠ od 3 do 5 min.
PROGRAM
 • Program po slobodnom izboru
Druga kategorija Drugi ciklus OMŠ od 5 do 10 min.
PROGRAM
 • Program po slobodnom izboru najmanje dve kompozicije različitih autora
Treća kategorija 1. i 2. razred SMŠ od 10 do 15 min.
PROGRAM

Program po slobodnom izboru:

 1. Ciklična kompozicija ili delovi ciklične kompozicije
 2. Jedna kompozicija iz epohe koja se razlikuje od epohe dela pod 1.
Četvrta kategorija 3. i 4. razred SMŠ od 15 do 20 min.
PROGRAM

Program po slobodnom izboru:

 1. Ciklična kompozicija ili delovi ciklične kompozicije
 2. Jedna kompozicija iz epohe koja se razlikuje od epohe dela pod 1.

Kamerni ansambli mogu u svom sastavu imati 3 do 9 izvođača. Kategorija se određuje prema ciklusu (omš), odnosno razredu (smš) školovanja najstarijeg člana kamernog ansambla.


Takmičari se dele na sledeće grupe:

 • Rana muzika i barok (preporučuje se izvođenje na ranim instrumentima, ukoliko ih škola poseduje.)
 • Klasični ansambli (jedna od kompozicija mora biti originalno napisana za ansambl koji je izvodi, dok druga može biti transkripcija. Videti napomenu o sastavu.)
 • Neklasični ansambli (poželjno je izvoditi originalne kompozicije, ali su dozvoljene i transkripcije.)
 • Vokalni i vokalno-instrumentalni ansambli (nije dozvoljeno izvođenje arija, misa, kantata, oratorijuma kao i transkripcije tih dela)

Svaka grupa deli se na sledeće kategorije:

 • I kategorija - učenici od 1. do 3. razreda šestogodišnje osnovne muzičke škole, odnosno učenici 1. I 2. razreda četvorogodišnje osnovne muzičke škole
 • II kategorija - učenici 4. do 6. razreda šestogodišnje osnovne muzičke škole, odnosno učenici 3. I 4. razreda četvorogodišnje osnovne muzičke škole
 • III kategorija - učenici 1. I 2. razreda srednje muzičke škole
 • IV kategorija - učenici 3. I 4. razreda srednje muzičke škole

Sastav klasičnih ansambala je određen na sledeči način (ostali sastavi se neće smatrati klasičnim ansamblom):

 • Gudački kvartet (dve violine, viola, violončelo)
 • Klavirski trio (klavir, violina, violončelo)
 • Klavirski kvintet (klavir, dve violine, viola, violončelo)
 • Duvački kvintet (flauta, oboa, klarinet, fagot, horna)
 • Duvački kvartet (flauta, oboa, klarinet, fagot)
 • Duvački trio (flauta, oboa, klarinet)


Prva kategorija Prvi ciklus OMŠ od 3 do 5 min.
PROGRAM
 • Dve kompozicije po slobodnom izboru
Druga kategorija Drugi ciklus OMŠ od 5 do 8 min.
PROGRAM
 • Program po slobodnom izboru (najmanje dve kompozicije različitih autora)
Treća kategorija 1. i 2. razred SMŠ od 8 do 12 min.
PROGRAM
 • Program po slobodnom izboru (najmanje dve kompozicije različitog karaktera i od različitih autora)
Četvrta kategorija 3. i 4. razred SMŠ od 12 do 18 min.
PROGRAM
 1. Ciklična kompozicija ili delovi ciklične kompozicije
 2. Jedna kompozicija iz druge epohe koja se razlikuje od epohe dela pod 1.

Kamerni ansambli mogu u svom sastavu imati 3 do 9 izvođača. Kategorija se određuje prema ciklusu (omš), odnosno razredu (smš) školovanja najstarijeg člana kamernog ansambla.


Takmičari se dele na sledeće grupe:

 • Rana muzika i barok (preporučuje se izvođenje na ranim instrumentima, ukoliko ih škola poseduje.)
 • Klasični ansambli (jedna od kompozicija mora biti originalno napisana za ansambl koji je izvodi, dok druga može biti transkripcija. Videti napomenu o sastavu.)
 • Neklasični ansambli (poželjno je izvoditi originalne kompozicije, ali su dozvoljene i transkripcije.)
 • Vokalni i vokalno-instrumentalni ansambli (nije dozvoljeno izvođenje arija, misa, kantata, oratorijuma kao i transkripcije tih dela)

Svaka grupa deli se na sledeće kategorije:

 • I kategorija - učenici od 1. do 3. razreda šestogodišnje osnovne muzičke škole, odnosno učenici 1. I 2. razreda četvorogodišnje osnovne muzičke škole
 • II kategorija - učenici 4. do 6. razreda šestogodišnje osnovne muzičke škole, odnosno učenici 3. I 4. razreda četvorogodišnje osnovne muzičke škole
 • III kategorija - učenici 1. I 2. razreda srednje muzičke škole
 • IV kategorija - učenici 3. I 4. razreda srednje muzičke škole

Sastav klasičnih ansambala je određen na sledeči način (ostali sastavi se neće smatrati klasičnim ansamblom):

 • Gudački kvartet (dve violine, viola, violončelo)
 • Klavirski trio (klavir, violina, violončelo)
 • Klavirski kvintet (klavir, dve violine, viola, violončelo)
 • Duvački kvintet (flauta, oboa, klarinet, fagot, horna)
 • Duvački kvartet (flauta, oboa, klarinet, fagot)
 • Duvački trio (flauta, oboa, klarinet)
Prva kategorija Prvi ciklus OMŠ od 3 do 5 min.
PROGRAM
 • Program po slobodnom izboru (dve ili više kompozicija)
Druga kategorija Drugi ciklus OMŠ od 5 do 8 min.
PROGRAM
 • Program po slobodnom izboru (dve ili više kompozicija)
Treća kategorija 1. i 2. razred SMŠ
PROGRAM
 • 3 kompozicije sa minimum 2 različite stilske orijentacije, podneblja i jezika, od baroka do danas
Četvrta kategorija 3. i 4. razred SMŠ
PROGRAM
 • 4 kompozicije sa minimum 2 različite stilske orijentacije, podneblja i jezika, od klasicizma do danas

Kamerni ansambli mogu u svom sastavu imati 3 do 9 izvođača. Kategorija se određuje prema ciklusu (omš), odnosno razredu (smš) školovanja najstarijeg člana kamernog ansambla.


Takmičari se dele na sledeće grupe:

 • Rana muzika i barok (preporučuje se izvođenje na ranim instrumentima, ukoliko ih škola poseduje.)
 • Klasični ansambli (jedna od kompozicija mora biti originalno napisana za ansambl koji je izvodi, dok druga može biti transkripcija. Videti napomenu o sastavu.)
 • Neklasični ansambli (poželjno je izvoditi originalne kompozicije, ali su dozvoljene i transkripcije.)
 • Vokalni i vokalno-instrumentalni ansambli (nije dozvoljeno izvođenje arija, misa, kantata, oratorijuma kao i transkripcije tih dela)

Svaka grupa deli se na sledeće kategorije:

 • I kategorija - učenici od 1. do 3. razreda šestogodišnje osnovne muzičke škole, odnosno učenici 1. I 2. razreda četvorogodišnje osnovne muzičke škole
 • II kategorija - učenici 4. do 6. razreda šestogodišnje osnovne muzičke škole, odnosno učenici 3. I 4. razreda četvorogodišnje osnovne muzičke škole
 • III kategorija - učenici 1. I 2. razreda srednje muzičke škole
 • IV kategorija - učenici 3. I 4. razreda srednje muzičke škole

Sastav klasičnih ansambala je određen na sledeči način (ostali sastavi se neće smatrati klasičnim ansamblom):

 • Gudački kvartet (dve violine, viola, violončelo)
 • Klavirski trio (klavir, violina, violončelo)
 • Klavirski kvintet (klavir, dve violine, viola, violončelo)
 • Duvački kvintet (flauta, oboa, klarinet, fagot, horna)
 • Duvački kvartet (flauta, oboa, klarinet, fagot)
 • Duvački trio (flauta, oboa, klarinet)

Tradicionalna muzika - solo

Prva A kategorija 2009 i mlađi 1. i 2. razred OMŠ do 6 min.
PROGRAM
 • Dve kompozicije po slobodnom izboru.
Prva B kategorija 2005 i mlađi - 1. i 2. razred OMŠ do 6 min.
PROGRAM
 • Dve kompozicije po slobodnom izboru.
Druga kategorija 2001 i mlađi - 3. i 4. razred omš do 9 min.
PROGRAM
 • Tri kompozicije po slobodnom izboru.
Treća kategorija 1. i 2. razred smš do 15 min.
PROGRAM
 • Tri ili više kompozicija po slobodnom izboru.
Četvrta kategorija 3. i 4. razred SMŠ do 18 min.
PROGRAM
 • Pet ili više kompozicija po slobodnom izboru.
 • U svim kategorijama program se izvodi napamet.
 • Кompozicije za instrumente sviralja, duduk, frula, okarina, cevara, dvojnice, kaval, šupeljka, diple i gajde, trebalo bi da budu izabrane iz fundusa narodne, tradicionalne prakse (autentične, originalne i naučene na osnovu terenskog snimka, etnomuzikološkog zapisa, ili po sluhu direktno od narodnih, tradicionalnih izvođača) bez ikakve stilizacije, dodavanja glasova i obrade na bilo koji način.
 • Prilikom odabira, za instrumente sviralja, duduk, frula, okarina, cevara, dvojnice, kaval, šupaljka, diple i gajde, voditi računa da primeri budu deo geokulturnog nasleđa kojima ovi instrumenti pripadaju.
 • Žanrovsko određenje primera treba da se kreće u okvirima:
 • Sviralja, duduk, frula* – pastirskih/čobanskih svirki/improvizacija, instrumentalnih verzija narodnih pesama i narodnih kola. *frula – osim pomenutih geokulturnih i žanrovskih specifičnosti (pastirske/čobanske improvizacije, instrumentalne verzije narodnih pesama i narodnih kola), primeri mogu biti izabrani i iz fundusa savremene prakse, naučeni prema originalnom snimku, etnomuzikološkom zapisu ili po sluhu direktno od izvođača.
 • Okarina – instrumentalne verzije narodnih pesama i narodnih kola, kao i primeri iz savremene prakse, naučene prema originalnom snimku, etnomuzikološkom zapisu ili po sluhu direktno od izvođača.
 • Dvojnice – rabadžijskih svirki/improvizacija, instrumentalnih verzija narodnih pesama i narodnih kola.
 • Кaval, šupeljka – pastirskih/čobanskih svirki/improvizacija – ezgija, instrumentalnih verzija narodnih pesama i narodnih ora.
 • Diple, gajde – putničkih/pastirskih/čobanskih svirki/improvizacija (u zavisnosti od zastupljenosti pojedinih žanrova na pojedinim tipovima i varijantama instrumenata), instrumentalnih verzija narodnih pesama i narodnih kola.
 • Кada su u pitanju: žanr pastirskih/čobanskih svirki/improvizacija (sviralja, duduk, frula, cevara), žanr rabadžijskih svirki/improvizacija (dvojnice), žanr pastirskih/čobanskih svirki/improvizacija – ezgije (kaval, šupeljka), žanr putničkih/pastirskih/čobanskih svirki/improvizacija (diple, određeni tipovi gajdi, kompozicija može biti osmišljena i od strane učenika/ce ili nastavnika/ce, a u skladu sa stilskim odlikama pomenutog žanra.
 • Učenik/ca u okviru ove discipline može izabrati i više instrumenata, vodeći računa o predloženim propozicijama za svaku pojedinačnu kategoriju, kao i za svaki pojedinačni instrument, kako bi od strane stručnog žirija dobio jednu jedinstvenu ocenu u okviru jedne kategorije.


Mogućnosti predstavljanja na različitim tipovima pojedinih instrumenata:

 • Učenik/ca u okviru ove discipline može se predstaviti na različitim tipovima dvojnica, vodeći računa o predloženim propozicijama za svaku pojedinačnu kategoriju, kao i o stilskim karakteristikama izvođenja na pojedinim tipovima instrumenta.
 • Učenik/ca u okviru ove discipline može se predstaviti na različitim tipovima gajdi. U skladu sa ergološkim karakteristikama gajdi, neophodno je da svaki posebni instrument bude celovit i ispravan (svi pojedinačni glasovi moraju biti u funkciji). Nisu poželjne graditeljske modifikacije instrumenta koje utiču na muzičko-stilske osobenosti izvođenja.
 • Specifični zahtevi za pojedine instrumente:
 • Od učenika/ca u 3. i 4. kategoriji se zahteva da prilikom sviranja duduka, sviralje i cevare koriste pun tembrovski potencijal instrumenta odnosno da sviraju guturalno i/ili sa „zaržavanjem”, najmanje u jednoj kompoziciji.
 • Imajući u vidu da su kavalisti često svirali u paru tako što je jedan izvodio melodiju a drugi pratio svirajući ležeći ton, da bi se ta praksa pokazala što verodostojnije, učenicima/ama u 3. i 4. kategoriji se preporučuje da pastirsku/čobansku svirku/improvizaciju izvedu uz bordunsku pratnju drugog kavala (može da prati učenik/ca ili nastavnik/ca). Potrebno je da učenici/e najstarije, 4. kategorije prilikom sviranja kavala koriste pun tembrovski potencijal instrumenta odnosno da sviraju i u osnovnom kavalskom registru u narodu nazvanom „bučanje” a ne samo u donjem registru ili u registrima koji se dobijaju preduvavanjima (poznatim kao „piskanje”).
 • Preporučuje se upotreba kružnog disanja pri sviranju na diplama bez meha.
 • Ukoliko učenik/ca svira na vojvođanskim gajdama sa laktačom u obavezi je da najmanje jedan primer izvede sa pevanjem.


Prva A kategorija 2007 i mlađi 1. i 2. razred OMŠ do 6 min.
PROGRAM
 • Dve kompozicije po slobodnom izboru.
Prva B kategorija 2003 i mlađi - 1. i 2. razred OMŠ do 6 min.
PROGRAM
 • Dve kompozicije po slobodnom izboru.
Druga kategorija 2001 i mlađi - 3. i 4. razred omš do 8 min.
PROGRAM
 • Tri kompozicije po slobodnom izboru.
Treća kategorija 1. i 2. razred smš do 12 min.
PROGRAM
 • Tri kompozicija po slobodnom izboru.
Četvrta kategorija 3. i 4. razred SMŠ do 15 min.
PROGRAM
 • Četiri kompozicija po slobodnom izboru.
 • U svim kategorijama program se izvodi napamet i na originalnom jeziku/dijalektu.
 • Svaka pesma se izvodi u celosti ili kao odlomak, odnosno jedna celina pesme, pošto se radi o pesmama sa većim brojem stihova.
 • Za 1. i 2. kategoriju peva se od 15 do 20 stihova, a za 3. i 4. kategoriju od 20 do 30 stihova, ili više ukoliko celina zahteva drugačije.
 • Pesme bi trebalo da budu iz Vukove Zbirke pesama, Njеgoševog Gorskog vijenca, ili neke od pesama iz XIX i XX veka koje su napisali poznati epski pesnici.
 • Pesme koje se izvode treba da budu sa teritorije republike Srbije kao i drugih regiona gde ih tradicionalno izvodi srpsko stanovništvo i pripadaju kulturnom nasleđu srpskog naroda.


Prva A kategorija 2009 1. i 2. razred OMŠ do 6 min.
PROGRAM
 • Jedna jednoglasna pesma
 • Jedna antifona pesma ili; Jedna pesma bordunske fakture
Prva B kategorija 2005 1. i 2. razred OMŠ do 6 min.
PROGRAM
 • Dve jednoglasne pesma različitog vokalnog dijalekta
 • Jedna antifona pesma ili; Jedna pesma bordunske fakture
Druga kategorija 2003 3. i 4. razred OMŠ do 8 min.
PROGRAM
 • Dve jednoglasne pesme različitog vokalnog dijalekta
 • Dve dvoglasne pesme homofone fakture ili; Jedna dvoglasna pesma homofone fakture i jedna dvoglasna pesma heterofone fakture
Treća kategorija 1. i 2. razred SMŠ do 13 min.
PROGRAM
 • Jedna jednoglasna pesma
 • Jedna dvoglasna pesma homofone fakture
 • Jedna dvoglasna pesma heterofone fakture
 • Jedna dvoglasna pesma hibridnog oblika
Četvrta kategorija 3. i 4. razred SMŠ do 15 min.
PROGRAM
 • Jedna jednoglasna pesma
 • Jedna dvoglasna pesma homofone fakture
 • Jedna dvoglasna pesma heterofone fakture
 • Jedna dvoglasna pesma hibridnog oblika ili; Jedna pesma Groktalica iz Bosne i Hercegovine (ili slični vokalni oblici sa specifičnim potresanjem glasa)
 • U svim kategorijama program se izvodi napamet, a svaka pesma se izvodi u celosti (sa svim strofama i ponavljanjima), ili u odlomcima (bez preskakanja stihova).
 • Višeglasne pesme koje prelaze četiri stiha mogu se ograničiti u izvođenju na četiri stiha.
 • Potrebno je da pesme budu narodne, tradicionalne, autentične, originalne i naučene na osnovu terenskog snimka ili etnomuzikološkog zapisa, bez ikakve stilizacije, dodavanja glasova i obrade na bilo koji način.
 • Pesme heterofone fakture izvode 2 ili 3 pevača/ice.
 • Pesme homofone fakture izvode do 9 pevača/ica.
 • Dvoglasnu pesmu može da „vodi“ samo jedan pevač/ica osim u četvrtoj kategoriji u kojoj tip pesme uslovljava dva ravnopravna pevača/ice.
 • Pesme ne bi trebalo da budu obrade niti da imaju instrumentalnu pratnju (bilo kog tipa). Izuzetak su primeri sa prostora Кosova i Metohije koji se mogu pevati uz pratnju kavala (pratnju na kavalu može da izvodi učenik/ca ili nastavnik/ca iz muzičke škole iz koje je i solista) i pesme sa juga Srbije uz pratnju daira.
 • Pesme koje se izvode treba da budu sa teritorije Republike Srbije kao i drugih regiona gde ih tradicionalno izvodi srpsko stanovništvo i pripadaju kulturnom nasleđu srpskog naroda na dijalektu podneblja na kom je pesma nastala.
Prva A kategorija 2009 1. i 2. razred OMŠ do 6 min.
PROGRAM
 • Jedna jednoglasna pesma
 • Jedna antifona pesma ili; Jedna pesma bordunske fakture
Prva B kategorija 2005 1. i 2. razred OMŠ do 6 min.
PROGRAM
 • Dve jednoglasne pesma različitog vokalnog dijalekta
 • Jedna antifona pesma ili; Jedna pesma bordunske fakture
Druga kategorija 2003 3. i 4. razred OMŠ do 8 min.
PROGRAM
 • Dve jednoglasne pesme različitog vokalnog dijalekta
 • Dve dvoglasne pesme homofone fakture ili; Jedna dvoglasna pesma homofone fakture i jedna dvoglasna pesma heterofone fakture
Treća kategorija 1. i 2. razred SMŠ do 13 min.
PROGRAM
 • Jedna jednoglasna pesma
 • Jedna dvoglasna pesma homofone fakture
 • Jedna dvoglasna pesma heterofone fakture
 • Jedna dvoglasna pesma hibridnog oblika
Četvrta kategorija 3. i 4. razred SMŠ do 15 min.
PROGRAM
 • Jedna jednoglasna pesma
 • Jedna dvoglasna pesma homofone fakture
 • Jedna dvoglasna pesma heterofone fakture
 • Jedna dvoglasna pesma hibridnog oblika ili; Jedna pesma Groktalica iz Bosne i Hercegovine (ili slični vokalni oblici sa specifičnim potresanjem glasa)
 • U svim kategorijama program se izvodi napamet, a svaka pesma se izvodi u celosti (sa svim strofama i ponavljanjima), ili u odlomcima (bez preskakanja stihova).
 • Višeglasne pesme koje prelaze četiri stiha mogu se ograničiti u izvođenju na četiri stiha.
 • Potrebno je da pesme budu narodne, tradicionalne, autentične, originalne i naučene na osnovu terenskog snimka ili etnomuzikološkog zapisa, bez ikakve stilizacije, dodavanja glasova i obrade na bilo koji način.
 • Pesme heterofone fakture izvode 2 ili 3 pevača/ice.
 • Pesme homofone fakture izvode do 9 pevača/ica.
 • Dvoglasnu pesmu može da „vodi“ samo jedan pevač/ica osim u četvrtoj kategoriji u kojoj tip pesme uslovljava dva ravnopravna pevača/ice.
 • Pesme ne bi trebalo da budu obrade niti da imaju instrumentalnu pratnju (bilo kog tipa). Izuzetak su primeri sa prostora Кosova i Metohije koji se mogu pevati uz pratnju kavala (pratnju na kavalu može da izvodi učenik/ca ili nastavnik/ca iz muzičke škole iz koje je i solista) i pesme sa juga Srbije uz pratnju daira.
 • Pesme koje se izvode treba da budu sa teritorije Republike Srbije kao i drugih regiona gde ih tradicionalno izvodi srpsko stanovništvo i pripadaju kulturnom nasleđu srpskog naroda na dijalektu podneblja na kom je pesma nastala.

Tradicionalna muzika - ansambli

Prva kategorija od 1. do 4. razreda OMŠ do 8 min.
PROGRAM

Tradicionalni svirački ansambli.

 • Dve kompozicije po slobodnom izboru.
Druga kategorija od 1. do 4. razreda SMŠ do 12 min.
PROGRAM

Tradicionalni svirački ansambli.

 • Tri kompozicije po slobodnom izboru.


 • U svim kategorijama program se izvodi napamet.
 • Кompozicije bi trebalo da budu izabrane iz fundusa tradicionalne prakse (autentične, originalne i naučene na osnovu terenskog snimka, etnomuzikološkog zapisa, ili po sluhu direktno od narodnih, tradicionalnih izvođača).
 • Prilikom odabira instrumentalnog sastava voditi računa o njihovoj geokulturnoj pripadnosti.
 • Žanrovsko određenje primera trebalo bi da se kreće u okvirima pastirskih/čobanskih svirki/improvizacija, instrumentalnih verzija narodnih pesama i narodnih kola/ora.
 • Кada je u pitanju žanr pastirskih/čobanskih svirki/improvizacija, kompozicija može biti osmišljena i od strane učenika/ce ili nastavnika/ce, a u skladu sa stilskim odlikama pomenutog žanra.
 • Ukoliko se ansambl sastoji od frula i/ili okarina, ili pak mešovitim odabirom ova dva instrumenta, kompozicije mogu biti izabrane i iz fundusa savremene prakse, naučene prema originalnom snimku, etnomuzikološkom zapisu ili po sluhu direktno od izvođača.


Prva kategorija 1. i 2. razred OMŠ do 6 min.
PROGRAM
 • Jedna jednoglasna pesma
 • Jedna antifona pesma ili; Jedna pesma bordunske fakture
Druga kategorija 3. i 4. razred OMŠ do 9 min.
PROGRAM
 • Dve dvoglasne pesme homofone fakture ili jedna dvoglasna pesma homofone fakture i jedna dvoglasna pesma heterofone fakture
Treća kategorija 1. i 2. razred SMŠ do 13 min.
PROGRAM
 • Dve dvoglasne pesme homofone fakture
 • Jedna dvoglasna pesma heterofone fakture
 • Jedna dvoglasna pesma hibridnog oblika
Četvrta kategorija 3. i 4. razred SMŠ do 15 min.
PROGRAM
 • Dve dvoglasne pesme homofone fakture
 • Jedna dvoglasna pesma heterofone fakture
 • Jedna dvoglasna pesma hibridnog oblika ili jedna pesma groktalica iz Bosne i Hercegovine (ili slični vokalni oblici sa specifičnim potresanjem glasa)
 • Кategorija se određuje prema ciklusu (OMŠ), odnosno razredu (SMŠ) najstarijeg člana/ice pevačke grupe.
 • U svim kategorijama program se izvodi napamet, a pevačka grupa može imati od 3 do 9 izvođača, u zavisnosti od fakture pesme.
 • Svaka pesma se izvodi u celosti (sa svim strofama i ponavljanjima), ili u odlomcima (bez preskakanja stihova).
 • Potrebno je da pesme budu narodne, tradicionalne, autentične, originalne i naučene na osnovu terenskog snimka ili etnomuzikološkog zapisa, bez ikakve stilizacije, dodavanja glasova i obrade na bilo koji način.
 • Pesme heterofone fakture izvode 2 ili 3 pevača/ice.
 • Pesme homofone fakture izvode do 9 pevača/ica.
 • Dvoglasnu pesmu može da „vodi“ samo jedan pevač/ica osim u četvrtoj kategoriji u kojoj tip pesme uslovljava dva ravnopravna pevača/ice.
 • Pesme ne bi trebalo da budu obrade niti da imaju instrumentalnu pratnju (bilo kog tipa). Izuzetak su primeri sa prostora Кosova i Metohije koji se mogu pevati uz pratnju kavala (pratnju na kavalu može da izvodi učenik/ca ili nastavnik/ca iz muzičke škole iz koje je i grupa) i pesme sa juga Srbije uz pratnju daira.
 • Pesme koje se izvode treba da budu sa teritorije Republike Srbije kao i drugih regiona gde ih tradicionalno izvodi srpsko stanovništvo i pripadaju kulturnom nasleđu srpskog naroda na dijalektu podneblja na kom je pesma nastala.

Prijava takmičara

Republičko takmičenje učenika muzičkih i baletskih škola Srbije biće održano u periodu od 8. do 22. aprila 2024. U skladu sa Pravilnikom takmičenja, škole će moći da prijave takmičare isključivo onlajn putem. Prijavi će imati pristup samo lice koje je u okviru škole ovlašćeno za slanje podataka o takmičarima. Podaci uneti na ovaj način ostaju u bazi podataka takmičenja i mogu se upotrebiti za generisanje izveštaja o takmičenju (spiskova takmičara, plasmana takmičara i škola, statistika i sl.). 

Rok za prijavu takmičara je od 15. januara do 7. februara 2024.


Pravilnici