Takmičari

Filteri
Takmičar Grupa Disciplina Kat Škola Klasa Vreme nastupa Mesto nastupa Opcije
1. Aleksa Petrović
07.09.2007.
Baletske škole Klasičan balet 4A BŠ Dimitrije Parlić
Pančevo
Ivana Pezelj
Baletska škola
Novi Sad
2. Ana Đeković
05.10.2006.
Baletske škole Klasičan balet 3 BŠ Lujo Davičo
Beograd
Valentina Trajković
Baletska škola
Novi Sad
3. Ana Svorcan
23.08.2006.
Baletske škole Klasičan balet 3 BŠ Lujo Davičo
Beograd
Valentina Trajković
Baletska škola
Novi Sad
4. Ana Radošević
30.06.2006.
Baletske škole Klasičan balet 3 BŠ Lujo Davičo
Beograd
Biljana Krstić
Baletska škola
Novi Sad
5. Ana Teslić
06.07.2009.
Baletske škole Klasičan balet 1A BŠ Lujo Davičo
Beograd
Ivana Lalić
Baletska škola
Novi Sad
6. Ana Šaro
03.05.2007.
Baletske škole Klasičan balet 2 BŠ Baletska Škola Novi Sad
Novi Sad
Ista Stepanov
Baletska škola
Novi Sad
7. Anastasija Vujnović
02.03.2005.
Baletske škole Klasičan balet 4B BŠ Lujo Davičo
Beograd
Aleksandra Bibić Kolarov
Baletska škola
Novi Sad
8. Anastasija Nikčević
18.02.2005.
Baletske škole Klasičan balet 4B BŠ Lujo Davičo
Beograd
Aleksandra Bibić Kolarov
Baletska škola
Novi Sad
9. Anastasija Stojanović
17.08.2006.
Baletske škole Savremena igra 3 BŠ Lujo Davičo
Beograd
Ivana Ljujić Radivojević
Baletska škola
Novi Sad
10. Andrea Korunovski
01.08.2009.
Baletske škole Klasičan balet 1B BŠ Dimitrije Parlić
Pančevo
Svetlana Bučevac
Baletska škola
Novi Sad
11. Anđela Popović
23.07.2009.
Baletske škole Klasičan balet 1B BŠ Baletska Škola Novi Sad
Novi Sad
Jovana Lalić
Baletska škola
Novi Sad
12. Anđela Petrović
17.07.2005.
Baletske škole Klasičan balet 3 BŠ Dimitrije Parlić
Pančevo
Nataša Todović
Baletska škola
Novi Sad
13. ANĐELA BUDIMIR, NATALIJA JOVANOVIĆ I ISIDORA SELAKOVIĆ
Baletske škole Narodna igra - solo 4B BŠ Lujo Davičo
Beograd
Sofija Malić
Baletska škola
Novi Sad
14. Anica Petrović
10.01.2006.
Baletske škole Klasičan balet 4A BŠ Dimitrije Parlić
Pančevo
Ivana Pezelj
Baletska škola
Novi Sad
15. Anja Radomirović
13.09.2005.
Baletske škole Savremena igra 4A BŠ Lujo Davičo
Beograd
Tamara Pjević
Baletska škola
Novi Sad
16. Anna Elizarkova
22.02.2008.
Baletske škole Klasičan balet 2 BŠ Baletska Škola Novi Sad
Novi Sad
Ista Stepanov
Baletska škola
Novi Sad
17. Barbara Vlajković
30.06.2007.
Baletske škole Savremena igra 2 BŠ Lujo Davičo
Beograd
Ana Ignjatović - Zagorac
Baletska škola
Novi Sad
18. Dalibor Rajić
Baletske škole Narodna igra - solo 4B BŠ Lujo Davičo
Beograd
Sofija Malić
Baletska škola
Novi Sad
19. Darija Brojčin
14.12.2007.
Baletske škole Savremena igra 2 BŠ Lujo Davičo
Beograd
Ana Ignjatović - Zagorac
Baletska škola
Novi Sad
20. David Ožvat
06.06.2006.
Baletske škole Klasičan balet 3 BŠ Baletska Škola Novi Sad
Novi Sad
Donato David Gruosso
Baletska škola
Novi Sad
21. David Petrović
04.08.2006.
Baletske škole Savremena igra 3 BŠ Baletska Škola Novi Sad
Novi Sad
Teodora Živković Kulinović
Baletska škola
Novi Sad
22. Dunja Popović
02.09.2006.
Baletske škole Klasičan balet 3 BŠ Baletska Škola Novi Sad
Novi Sad
Donato David Gruosso
Baletska škola
Novi Sad
23. Dunja Bajalica
01.12.2009.
Baletske škole Klasičan balet 1A BŠ Lujo Davičo
Beograd
Romana Subotić
Baletska škola
Novi Sad
24. Dunja Anđelković
21.12.2005.
Baletske škole Klasičan balet 4A BŠ Lujo Davičo
Beograd
Jelena Milanović Ćirica
Baletska škola
Novi Sad
25. Dunja Damnjanović
29.03.2010.
Baletske škole Klasičan balet 1B BŠ Dimitrije Parlić
Pančevo
Svetlana Bučevac
Baletska škola
Novi Sad
26. Dunja Dragović
08.07.2010.
Baletske škole Klasičan balet 1A BŠ Lujo Davičo
Beograd
Aleksandra Ula Uskoković
Baletska škola
Novi Sad
27. Dunja Lazarević
17.01.2006.
Baletske škole Savremena igra 4A BŠ Lujo Davičo
Beograd
Tamara Pjević
Baletska škola
Novi Sad
28. Dunja Ranković
07.02.2005.
Baletske škole Savremena igra 4B BŠ Lujo Davičo
Beograd
Isidora Stanišić
Baletska škola
Novi Sad
29. DUO - FILIP MARКOVIĆ (PARTNERКA-TAКMIČAR: NIКOLINA CVETКOVIĆ)
Baletske škole Narodna igra - solo 3 BŠ Dimitrije Parlić
Pančevo
Marko Mićić
Baletska škola
Novi Sad
30. Đurđina Ivanković
21.11.2008.
Baletske škole Savremena igra 2 BŠ Lujo Davičo
Beograd
Ana Ignjatović - Zagorac
Baletska škola
Novi Sad
Ukupno 1163 takmičara