Žiri

Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola Srbije 2024.

Solisti

image
Severna Makedonija
Kategorije: PK, 1, 2, 3A
Kategorije: PK, 1, 2, 3A
image
Hrvatska
Kategorije: PK, 1, 2, 3A
Kategorije: 3B, 4, 5
Kategorije: 3B, 4, 5
Kategorije: 3B, 4, 5
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5
image
Severna Makedonija
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
image
Mađarska
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
image
Mađarska
Kategorije: PK А, PK B, 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5
Kategorije: PK А, PK B, 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5
image
Severna Makedonija
Kategorije: PK А, PK B, 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5
image
Mađarska
Kategorije: PK А, PK B, 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5
Kategorije: PK А, PK B, 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5
image
Severna Makedonija
Kategorije: PK А, PK B, 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5
image
Slovenija
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
image
Hrvatska
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
image
Severna Makedonija
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
image
Slovenija
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
image
Slovenija
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5

Kamerni ansambli

Kategorije: 1, 2, 3, 4
image
Mađarska
Kategorije: 1, 2, 3, 4
Kategorije: 1, 2, 3, 4
image
Republika Srpska
Kategorije: 1, 2, 3, 4
Kategorije: 1, 2, 3, 4
image
Mađarska
Kategorije: 1, 2, 3, 4
Kategorije: 1, 2, 3, 4
image
Republika Srpska
Kategorije: 1, 2, 3, 4
Kategorije: 1, 2, 3, 4
image
Mađarska
Kategorije: 1, 2, 3, 4
Kategorije: 1, 2, 3, 4
image
Republika Srpska
Kategorije: 1, 2, 3, 4

Veliki ansambli