Žiri

Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola Srbije 2023.

Solisti

image
Severna Makedonija
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5
image
Severna Makedonija
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
image
Slovenija
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3A, 3B, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3A, 3B, 4, 5
image
Severna Makedonija
Kategorije: PK, 1, 2, 3A, 3B, 4, 5
image
Severna Makedonija
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5
image
Severna Makedonija
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5
image
Slovenija
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: 1, 2, 3
Kategorije: 1, 2, 3
image
Slovenija
Kategorije: 1, 2, 3
Kategorije: 1, 2, 3A, 3B, 4, 5
Kategorije: 1, 2, 3A, 3B, 4, 5
image
Slovenija
Kategorije: 1, 2, 3A, 3B, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3A
Kategorije: PK, 1, 2, 3A
Kategorije: PK, 1, 2, 3A
Kategorije: 3B, 4, 5
Kategorije: 3B, 4, 5
Kategorije: 3B, 4, 5
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
image
Republika Srpska
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
image
Slovenija
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4, 5
image
Severna Makedonija
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5
Kategorije: 1, 2, 3, 4, 5

Kamerni ansambli

image
Republika Srpska
Kategorije: 1, 2, 3, 4
image
Austrija
Kategorije: 1, 2, 3, 4
image
Crna Gora
Kategorije: 1, 2, 3, 4
Kategorije: 1, 2, 3, 4
image
Republika Srpska
Kategorije: 1, 2, 3, 4
image
Austrija
Kategorije: 1, 2, 3, 4
image
Crna Gora
Kategorije: 1, 2, 3, 4
Kategorije: 1, 2, 3, 4
image
Republika Srpska
Kategorije: 1, 2, 3, 4
image
Austrija
Kategorije: 1, 2, 3, 4
image
Crna Gora
Kategorije: 1, 2, 3, 4
Kategorije: 1, 2, 3, 4
image
Hrvatska
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4
image
Mađarska
Kategorije: PK, 1, 2, 3, 4

Baletske škole

Kategorije: 1A, 1B, 2, 3, 4A, 4B
Kategorije: 1A, 1B, 2, 3, 4A, 4B
Kategorije: 1A, 1B, 2, 3, 4A, 4B
Kategorije: 2, 3, 4A, 4B
Kategorije: 2, 3, 4A, 4B